Toutes les actualités du Ministre, les actualités politiques liées directement ou indirectement aux compétences sur lesquelles le cabinet travaille.

Werelddierendag: samen met Union Saint-Gilloise

Actualiteit
Vandaag is het Werelddierendag en de minister wil iedereen bewust maken van de verbintenis die men aangaat bij het adopteren van een dier.

De strijd tegen het achterlaten van dieren is het doel van de laatste campagne die minister Bernard Clerfayt samen met voetbalclub Union Saint-Gilloise voert. Vandaag is het Werelddierendag en de minister wil iedereen bewust maken van de verbintenis die men aangaat bij het adopteren van een dier.

“Dieren verdienen het dat er voor hen gezorgd wordt. Beslissen om een hond of een kat te adopteren, is een verbintenis aangaan. Laten we dus op 4 oktober al onze metgezellen vieren die nooit hun enige taak verzaken: ons gelukkig maken”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Dieren zijn geen producten

Terwijl de gezinnen hard worden getroffen door de stijgende kosten voor het levensonderhoud, zijn ook dieren het slachtoffer van deze crisis. Voor sommigen bestaat de oplossing erin hun metgezel in de steek te laten en de verbintenis die ze bij hun adoptie zijn aangegaan, te verbreken.

Om dit fenomeen te bestrijden, heeft de Brusselse minister van Dierenwelzijn onlangs samen met voetbalclub Union Saint-Gilloise een campagne opgezet tegen het achterlaten van dieren. Waarom precies? Om mensen eraan te herinneren dat dieren geen producten zijn die ze kunnen weggooien wanneer ze maar willen.

Ook de actoren in het veld maken deel uit van het project: de KMDB Veeweyde, Help Animals en het Blauwe Kruis nemen actief deel aan de campagne. Recent bezochten de spelers de verschillende opvangcentra om de dieren te ontmoeten en hen te helpen een gezin te vinden.

Onlangs werden de honden ook uitgenodigd voor een fotoshoot met hun favoriete speler. Deze momenten van samenzijn werden vereeuwigd op Panini-kaarten met alle nuttige informatie om de adoptie te vergemakkelijken. Deze kaarten zijn te vinden in de deelnemende opvangcentra en bij Union Saint-Gilloise.

Gezinsbijslagen: automatische indexering blijft behouden

Actualiteit
Om gezinnen in deze periode van inflatie te ondersteunen, worden de gezinsbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest automatisch geïndexeerd.

Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, is er geen sprake van om de automatische indexering op te geven. Ze zorgt immers echt voor ondersteuning van de gezinnen in deze tijden van crisis.

Gezinsbijslagen verhoogd met 10%

Tussen 2021 en 2022 waren er aldus vijf indexeringssprongen in slechts één jaar, en steeg het basisbedrag van de gezinsbijslagen van 156,06 euro naar 168,93 euro. Terwijl in Vlaanderen de indexering nu werd teruggebracht tot 2%, zagen de Brusselse gezinnen hun bijslagen in één jaar tijd met 10% stijgen.

Het is normaal dat de gezinsbijslagen evolueren in functie van de kosten van het levensonderhoud

De afgelopen dagen ging de Vlaamse pers tekeer over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering. De reden voor deze spanning? Een vorig jaar bereikt akkoord over de verlaging van de indexering van de kinderbijslag.

In het Brussels Gewest worden de gezinsbijslagen geïndexeerd op basis van de inflatie. Zij evolueren dus mee met de koopkracht. Waarom precies? Om de gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede te bestrijden.

"Het Brusselse systeem van indexering van de gezinsbijslagen blijkt doeltreffend te zijn en ik ben van plan het te handhaven. Het is niet normaal dat in Vlaanderen dit soort maatregelen niet worden toegepast, terwijl we geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. In deze moeilijke tijden stelt deze automatische indexering ons in staat een onmisbare bron van inkomsten voor de Brusselse gezinnen te garanderen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Ontmoetingen rond digitale technologie: het nieuwe werken

Actualiteit
De derde editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie hebben plaatsgevonden op 20 september, op initiatief van Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering.

De derde editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie, op initiatief van Bernard Clerfayt, hebben plaatsgevonden op 20 september. Tijdens deze werksessies werden de topmanagers van de besturen van het Brussels Gewest, deskundigen, leden van de academische wereld en vertegenwoordigers uit de privésector bijeengebracht.

Het nieuwe werken (NWoW)

We hebben allemaal vastgesteld dat de terugkeer naar kantoor, na de gezondheidscrisis, niet vanzelfsprekend is. Je zou denken dat we allemaal intuïtief zouden terugkeren naar het “vroegere” model ..., maar neen. De vier sprekers hebben uitgelegd waarom er voortaan een “voor” en een “na” is, en hoe we met dit nieuwe evenwicht rekening moeten houden om zowel aan de nieuwe verwachtingen van onze medewerkers als aan de behoeften van onze besturen te voldoen.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat de besturen en de bedrijven zichzelf opnieuw hebben moeten en kunnen uitvinden wat betreft de integratie van nieuwe digitale tools, de organisatie van het werk volgens uiterst variabele criteria en het behoud van een sociale band.

Welk evenwicht tussen fysieke aanwezigheid en telewerk?

De terugkeer naar kantoor lijkt vandaag de dag niet vanzelfsprekend en roept bij de instellingen veel vragen op: Welk nieuw evenwicht moet er komen? Wat zijn de toekomstige verwachtingen van de medewerker? Welke innovaties kunnen mij helpen om mijn organisatie te doen evolueren?

Tijdens deze namiddag luisterden de deelnemers naar verschillende sprekers die gespecialiseerd zijn op het gebied van de inrichting van werkruimtes en personeelsbeheer. Het doel was de nieuwe functies van de werkomgeving vast te stellen en de prioritaire acties te bepalen. Deze duurzame verandering van onze werkgewoonten moet plaatsvinden met respect voor de mens en met het oog op een voortdurende verbetering van de optimale werking van de besturen.

Energieverbruik gemeenten verminderen

Actualiteit
Verwarmingstemperatuur van de lokalen aangepast aan hun gebruik en bezetting: maximaal 19°C

Om de energiecrisis het hoofd te bieden, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, een gids met goede praktijken naar de gemeentebesturen, de intercommunales en de OCMW’s gestuurd, met als doel het energieverbruik van de gemeenten te verminderen. “In tijden van crisis moeten we allemaal bijdragen aan de collectieve inspanning. De plaatselijke overheden moeten het goede voorbeeld geven door hun energieverbruik nog meer onder controle te houden”, aldus Bernard Clerfayt.

Verwarming, ventilatie, verlichting, mobiliteit, … alle aspecten komen aan bod

In de nota van de minister wordt onder meer aanbevolen om de verwarmingstemperatuur van lokalen aan te passen aan het gebruik en de bezetting ervan: maximaal 19°C bij bezetting en 16°C 's nachts. Een verlaging van de verwarmingstemperatuur met één graad betekent een gemiddelde vermindering van het gasverbruik met 8% in slecht geïsoleerde gebouwen. Airconditioning mag alleen worden geactiveerd bij 27°C en moet worden uitgeschakeld wanneer het lokaal langer dan 12 uur niet gebruikt wordt.

Ook aanbevelingen voor de buitenverlichting en de mobiliteit van ambtenaren

In de omzendbrief wordt eveneens aangedrongen op het systematisch uitschakelen van de binnen- en buitenverlichting in openbare gebouwen tussen 19.00 uur en 6.00 uur. De verlichting van monumenten en seizoensverlichting moet idealiter worden uitgeschakeld van 23.00 tot 6.00 uur.

In het deel over mobiliteit worden de ambtenaren van de plaatselijke overheden in de brief verzocht om verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden en de voorkeur te geven aan alternatieven voor de auto: het openbaar vervoer nemen, fietsen of stappen.

“Geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in Brussels Gewest”

Actualiteit
Diversiteit binnen een onderneming is een troef; geen plaats voor discriminatie bij aanwerving

“Er is geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. En gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven”, verklaart Bernard Clerfayt.

De minister van Werk wil eenvoudigere en proactievere testen in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving in Brussel

Op zijn voordracht heeft de Regering in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van testen in verband met discriminatie bij aanwerving te vereenvoudigen.

Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, gender of handicap komt nog te vaak voor in het Brussels Gewest. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wil Bernard Clerfayt eenvoudigere en proactievere testen.

Concreet stelt Bernard Clerfayt de volgende elementen voor:

  • Eenvoudigere en proactievere testen
  • “Testing” ter plaatse
  • Een betere bescherming van de inspecteurs
  • Een intensievere samenwerking met Actiris

Aldus zullen de testen gebruikt kunnen worden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is, zoals momenteel het geval is.

De testen zullen eveneens proactiever zijn. Als uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat.

Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris zal ook een essentiële rol spelen in dit project, aangezien de overheidsinstelling voortaan informatie zal kunnen uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie, door met name de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.

Ook dienstenchequesector gaat digitaal

Actualiteit
Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitale Transitie, woonde op woensdag 14 september een van de opleidingssessies bij die door de Espace Public Numérique Mobile werden georganiseerd en gericht zijn op werknemers in de dienstenchequesector.

Het Espace Public Numérique Mobile (de mobiele digitale openbare ruimte) en de vzw L'Espace Cultures & Développement bieden digitale opleidingen aan met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder de deelnemers zijn werknemers van dienstenchequebedrijven die blij zijn zelfstandiger te kunnen worden door vertrouwd te raken met onlinetoepassingen. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitalisering, woonde op woensdag 14 september een van deze opleidingen bij.

Dienstenchequebedrijven moedigen huishoudhulpen en alle werknemers aan om een opleiding te volgen want digitalisering zorgt voor vereenvoudiging en tijdsbesparing. De werknemers van dienstenchequebedrijven zijn rechtstreeks betrokken. In deze sector, zoals in vele andere, zijn digitale interfaces voor het invoeren van prestaties en de interactie met de dienstverlenende bedrijven zeer nuttig.

Het doel van deze opleidingen, die met name bestemd zijn voor de sector van de dienstencheques, is te leren hoe een contract kan worden ondertekend zonder zich te moeten verplaatsen, en hoe de toepassing It's Me gebruikt kan worden. De deelnemers zijn zich bewust van de noodzaak om in deze opleidingen te investeren, aangezien er een groot risico is om overweldigd te worden, zelfs om een eenvoudige afspraak te maken.

Nuttige links:

Sporten bij jou in de buurt? 31 meer kansen om te oefenen

Actualiteit
Skateparken maken deel uit van de lokale sportinfrastructuur die gefinancierd wordt door het Gewest.

Het is gebeurd! Er werden 31 projecten voor nieuwe lokale sportfaciliteiten gekozen. Ze worden tot 75% door het Gewest gesubsidieerd en zullen binnenkort worden uitgevoerd, zodat de Brusselaars een sport in hun buurt kunnen beoefenen.

Welke infrastructuren?

Fitnesstoestellen en parken voor “street workout” in Anderlecht, Neder-Over-Heembeek, Ganshoren en Jette. Teqball-tafels (een sport die voetbal en tafeltennis combineert) langs de Algemeen Stemrechtlaan in Schaarbeek. Nieuwe skateparken in Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe, ...

“Sport voor iedereen”

“Ik ben blij met het aantal interessante voorstellen die de gemeenten hebben ingediend om de lokale sportbeoefening te bevorderen. Investeren in dergelijke projecten ligt in de lijn van ons ‘sport voor iedereen’-beleid en vergemakkelijkt de toegang tot sportactiviteiten voor de Brusselaars. Deze faciliteiten en renovaties zullen vrije sportbeoefening mogelijk maken en tegelijkertijd ontspanning, plezier en sociale contacten aanmoedigen”, verklaart Bernard Clerfayt.

Initiatief om spreiding van sportfaciliteiten te verbeteren

Bernard Clerfayt heeft in januari 2022 een projectoproep voor de 19 Brusselse gemeenten uitgeschreven om het aantal lokale sportvoorzieningen uit te breiden. Het concept is eenvoudig: de sportbeoefening bevorderen door de ontwikkeling of renovatie van sportfaciliteiten op plaatsen waar precies dit soort ontwikkeling ontbreekt.