Alle paardachtigen voortaan beter beschermd in het Brussels Gewest

Actualiteit
De Brusselse minister van Dierenwelzijn heeft onlangs beslist om alle paardachtigen te beschermen door de wetgeving die ponycarrousels verbiedt  te verstrengen.

Meer dan ooit moeten we onze relatie met de levende materie en de dieren herzien. Willen we voor onze kinderen een beeld scheppen waarbij dieren als slaven worden behandeld? Of net het tegenovergestelde, waarbij we deze paardachtigen die ingezet worden voor carrousels, beschouwen als gevoelige wezens die pijn en emoties voelen?”, vraagt Bernard Clerfayt zich af.

De Brusselse minister van Dierenwelzijn heeft onlangs beslist om alle paardachtigen te beschermen door de wetgeving die ponycarrousels verbiedt  te verstrengen.

 “De huidige wetgeving bood onvoldoende bescherming voor paardachtigen en is trouwens gemakkelijk te omzeilen door de pony's te vervangen door ezels of door naar een andere plaats dan een kermis te trekken. We moeten ons ervan bewust zijn dat deze dieren, voor publieksvermaak, in cirkels rondwandelen totdat ze uitgeput en verveeld zijn”, stelt minister Clerfayt vast.

Sinds 1 januari 2019 mogen pony’s op het grondgebied van het Brussels Gewest niet langer ingezet worden op kermissen. Dit verbod beperkte zich echter tot pony’s en de bijzondere context van kermissen. Andere paardachtigen kunnen echter ook uitgebuit worden, zoals ezels, muildieren en muilezels. En carrousels kunnen georganiseerd worden buiten de context van de kermissen: beurzen, festivals, rommelmarkten en braderijen.

Of het nu gaat om pony’s of ezels, jaarmarkten of rommelmarkten: deze paardachtigen lijden allemaal op dezelfde manier. Het verbod moest dus veralgemeend worden en daar heeft het Brussels Gewest nu net voor gezorgd op initiatief van de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt.

Het voorontwerp van ordonnantie breidt het verbod uit tot alle paardachtigen en viseert elke activiteit tijdens dewelke paardachtigen die door het publiek of genodigden kunnen worden bereden een cirkelvormig parcours volgen. Het verbod geldt nu voor alle evenementen: kermissen, rommelmarkten, braderijen, dorpsfeesten, festivals en beurzen.

Voor alle duidelijkheid: maneges vallen niet onder het toepassingsgebied van deze ordonnantie die nog door de Raad van State en het Parlement moet worden goedgekeurd.