Eerste Belgische week van de artificiële intelligentie

Actualiteit
Eerste Belgische week van de artificiële intelligentie

Vandaag is de eerste Belgische week van de artificiële intelligentie (AI) van start gegaan. Er zijn echter weinig mensen die de technologische revolutie die zich voltrekt, begrijpen, alsook de nieuwe mogelijkheden die ons worden geboden.

Artificiële intelligentie voedt zich met data

Artificiële intelligentie ontleent haar kracht aan data. Het vermogen van een algoritme om patronen te herkennen en om suggesties te doen, hangt immers af van wat zij kan halen uit de data die zij te verwerken krijgt.

In combinatie met artificiële intelligentie bieden data alle sectoren – overheidsdiensten, gezondheidszorg, financiële diensten, communicatie, media, etc. – de kans om innovatieve producten en boeiende klantervaringen aan te bieden en hun dagelijkse activiteiten te optimaliseren.

De Brusselse datastrategie

In het Brussels Gewest werkt minister Bernard Clerfayt aan de uitvoering van een Brusselse datastrategie, die uiteindelijk tot doel heeft de werking van de overheidsdiensten te optimaliseren: de kwaliteit van de geproduceerde data verbeteren, ze openbaar maken en zorgen voor compatibiliteit.

Om dat doel te bereiken, zullen wij een data governance opzetten die de samenhang van het gebruik en de uitwisseling van data op het niveau van het Gewest tot stand zal brengen en waarborgen.

Wij starten ook met de ontwikkeling van een structuur voor het delen van data via een Brussels platform voor gegevensuitwisseling. Hierdoor zullen gegevens in een veilig en transparant kader uitgewisseld en gedeeld kunnen worden, zodat academici, ondernemers en burgers deze in het voordeel van de burgers kunnen benutten. Het spreekt voor zich dat het daaruit voortvloeiende sociale potentieel enorm is.

Onlangs werd in de media bericht over een project om het cv van een werkzoekende beter te laten matchen met een jobaanbieding van een bedrijf. Ook daar kunnen gegevens gebruikt worden om de efficiëntie van de overheidsdiensten te verhogen. Het is niet de mens tegenover de machine; het is de machine ten dienste van de mens.

Glasvezel

Hoe meer data er voorhanden zullen zijn, hoe meer capaciteit we ten slotte nodig zullen hebben om ze te transporteren. En aangezien we evolueren binnen een maatschappij van de onmiddellijkheid, is het Brussels Gewest, om de overdracht van data te kunnen verzekeren, bezig met het opzetten van een ambitieus plan voor de uitrol van glasvezelverbindingen.

Dit geconsolideerde netwerk zal ons in staat stellen over een netwerk van bijna 1.000 km in het volledige Gewest te beschikken. De capaciteit om sneller data uit te wisselen zal dus aanzienlijk vergroot worden. Onze algoritmen zullen ook sneller gevoed worden ten voordele van de artificiële intelligentie, en dus van de burgers.

Hier volgen enkele actuele uitdagingen die betrekking hebben op de nabije toekomst van ons Gewest en die wij ter gelegenheid van de eerste Belgische week van de artificiële intelligentie wilden vermelden.