Minister van Plaatselijke Besturen: gemeenten, intercommunales, etc.

De 19 gemeenten zijn de plaatselijke besturen die het bekendst zijn en het dichtst bij de burgers staan. Het betreft echter meer dan 200 Brusselse instellingen of organen die als plaatselijke besturen betrokken zijn door de politiek en het gewestelijke bestuur.

Waarom een beleid voor de plaatselijke besturen?

Ongeacht hun gemeente moeten alle Brusselaars dezelfde rechten hebben en dezelfde diensten genieten. Om die reden organiseert, controleert, financiert en adviseert het Gewest de plaatselijke besturen die op zijn grondgebied actief zijn. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering oefent deze bevoegdheid uit via zijn bestuur Brussel Plaatselijke Besturen (BPB).

Als minister belast met de Plaatselijke Besturen voor deze nieuwe legislatuur 2019-2024 geeft Bernard Clerfayt prioriteit aan de verduidelijking en de vereenvoudiging van de regelgevingen ter organisatie van de plaatselijke besturen om zoveel mogelijk transparantie en gelijkheid in de behandeling van dossiers mogelijk te maken.

Een duidelijk en vastgesteld kader is de beste waarborg voor een rechtvaardig beleid. Dit zijn de belangrijkste opdrachten:

  1. De lokale besturen en binnenlandse aangelegenheden juridisch organiseren;
  2. De wettelijkheid en de overeenstemming met het algemeen belang van de beslissingen van de plaatselijke besturen controleren;
  3. De plaatselijke besturen financieren;
  4. De plaatselijke besturen, de Regering of andere gesprekspartners adviseren door het verwerken en verspreiden van kennis;
  5. De uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidslijnen in de gemeenten stimuleren;
  6. Uitvoeringsmaatregelen inzake binnenlandse aangelegenheden treffen;
  7. De gemeenteraadsverkiezingen organiseren en
  8. Schade vergoeden die veroorzaakt werd door algemene rampen.