Brussels Gewest neemt extra maatregelen om overbevolking katten tegen te gaan

Actualiteit
Sterilisatie van katten is de oplossing om het ergste te voorkomen: te veel zwerfkatten die extra gevaar lopen in de stad.

Ondanks de sterilisatieplicht van 2018 is de overbevolking van katten nog steeds een probleem in het Brussels Gewest. Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, besloten zijn sterilisatiebeleid aan te scherpen om een beter beheer van de kattenpopulatie te waarborgen.

Minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt versterkt sterilisatiebeleid voor katten:

  1. Elke kat die in een asiel verblijft, moet nu worden gesteriliseerd vooraleer hij aan zijn eigenaar wordt terugbezorgd.
  2. Alle katten die in het Brussels Gewest verblijven, moeten worden geïdentificeerd. Momenteel heeft de identificatieplicht alleen betrekking op katten die na 1 november 2017 werden geboren, of op katten die na die datum werden geschonken of verkocht. Deze maatregel zal derhalve de controle op de sterilisatieverplichting vergemakkelijken.
  3. Asielen kunnen voortaan weeskittens (kittens die in het asiel terechtgekomen zijn zonder hun moeder, waarvan de moeder overleden is of die van hun moeder gescheiden werden) vanaf acht weken ter adoptie aanbieden, terwijl dat vroeger 13 weken was. Hierdoor zal sneller een plaats in de asielen kunnen worden vrijgemaakt.

3600 katten opgevangen in asielen

Het aantal katten in de straten van Brussel lijkt de voorbije jaren niet te zijn afgenomen. Dit verschijnsel is van dien aard dat katten al lange tijd de meest voorkomende diersoort in de Brusselse asielen zijn. In 2021 werden 3.600 katten en 850 honden opgevangen in de dierenasielen. Door plaatsgebrek hebben de asielen soms geen andere keuze dan hun toevlucht te nemen tot euthanasie.

Om dit fenomeen in te dijken, werd in het Brussels Gewest in 2018 sterilisatie verplicht gesteld voor alle katten vanaf de leeftijd van 6 maanden. Toch blijft de situatie problematisch. Aldus wordt slechts 1 op de 5 katten die in de asielen terechtkomt, gesteriliseerd.

Sterilisatie van katten veralgemenen om het ergste te voorkomen

"Tegen de overbevolking van katten is er maar één oplossing: sterilisatie. Door de huidige maatregelen te versterken en aan te vullen, wil ik zorgen voor een beter beheer van de kattenpopulatie. Op dit moment zijn zij immers de eerste slachtoffers van deze overbevolking. Zij worden in het wild geboren of achtergelaten en worden heel vaak zwerfkatten die in het ergste geval moeten worden geëuthanaseerd of, in het beste geval, de ongemakken van een zwervend bestaan moeten ondergaan (ziektes, vechtpartijen, verhongering, enz.)", legt Bernard Clerfayt uit.