Brussels Gewest zorgt voor betere bescherming van paardachtigen ingezet voor publieksvermaak

Actualiteit
betere bescherming van paardachtigen ingezet voor publieksvermaak

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Brusselse regering in tweede en laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie voor een strengere wetgeving met betrekking tot de ponycarrousels.

De huidige wetgeving, die op sommige punten te soepel is, vertoont meerdere zwakke punten ten nadele van het dierenwelzijn.

  • De wetgeving richt zich enkel op kermissen. Het is dus nog steeds mogelijk om een ponycarrousel te vinden op markten, rommelmarkten of welke andere plaats dan ook.
  • De wetgeving heeft enkel betrekking op pony’s en paarden. Het verbod kan bijgevolg gemakkelijk omzeild worden door ezels, muildieren, muilezels, enz. in te zetten.
  • Ten slotte valt enkel de carrouselactiviteit onder de huidige wetgeving, terwijl de ritjes die plaatsvinden op markten, evenementen of kermissen ook negatieve gevolgen kunnen hebben voor het dierenwelzijn.

Deze zwakke wetgeving is dus gemakkelijk te omzeilen. Daarom verbiedt het ontwerp van ordonnantie, op voorstel van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, carrousels op eender welke plaats alsook ritjes met eender welke paardachtige ter gelegenheid van verschillende soorten evenementen: kermissen, rommelmarkten, braderijen, markten, manifestaties.

 “Meer dan ooit moeten we onze relatie met de levende materie en de dieren herzien. Willen we voor onze kinderen een beeld scheppen waarbij dieren als slaven worden behandeld? Of net het tegenovergestelde, waarbij we deze paardachtigen die ingezet worden voor carrousels, beschouwen als gevoelige wezens die pijn en emoties voelen?”