Brusselse administraties: 462 formulieren grondig getoetst aan “Only Once”-principe

Actualiteit
462 formulieren grondig getoetst aan “Only Once”-principe

Wist u dat, om een energiepremie in het Brussels Gewest te bekomen, u naast het in te vullen formulier ook een attest van gezinssamenstelling en een aanslagbiljet moet aanleveren? De Brusselaars moeten nog te vaak informatie verstrekken aan de administraties waarover ze reeds beschikken.

Om het aantal op te vragen officiële documenten te beperken en het herhaaldelijke opvragen van reeds door de administraties gekende gegevens te vermijden, voert de nieuwe ordonnantie “Only Once” het principe van de eenmalige gegevensverzameling in. De beschikbare gegevens zullen worden hergebruikt dankzij authentieke bronnen (Rijksregister, Kruispuntbank van Ondernemingen).

Over deze ordonnantie, een initiatief van minister Bernard Clerfayt, heeft het Brussels Parlement gestemd op vrijdag 3 juli.

“Digitalisering is geen doel op zich; het is een essentiële hefboom om van Brussel een smart city te maken en het leven van de Brusselaars aanzienlijk te verbeteren. Als minister van Administratieve Vereenvoudiging en Digitalisering zijn er tal van synergieën die ik zou willen ontwikkelen tussen deze twee domeinen, waaronder met name het Once Only-principe”, legt Bernard Clerfayt uit.

462 formulieren om “Only Once”-principe voor 1 januari 2021 op toe te passen

Het Brussels Gewest vereenvoudigt aldus de contacten tussen de burgers en de administraties dankzij “Only Once”. Dit principe verankert ook een nieuw recht van de Brusselaars om niet meer geconfronteerd te worden met administratieve rompslomp.

Only Once” maakt het eveneens mogelijk om te melden dat een formulier niet conform het “Only Once”-principe zou zijn. De burgers kunnen aldus hun opmerkingen formuleren op de website van Easy.brussels.

"Once Only – ‘slechts één keer’ – moet de regel worden en geen uitzondering meer zijn. Door de administratieve rompslomp te schrappen, maken we het leven van de burgers eenvoudiger. We besparen hen tijd en extra gedoe”, besluit de Brusselse minister.