Brusselse werkzoekenden welkom in Vlaanderen

Actualiteit
Na een jaar samenwerken publiceren de VDAB en Actiris een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt.

Na een jaar samenwerken publiceren de VDAB en Actiris een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt. Op dinsdag 21 juni stelden Kris Cloots, CEO van Voka Metropolitan en Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, bij Capgemini in Diegem de hoofdlijnen van deze analyse voor.

Feit: het momentum dat wordt ondersteund door het samenwerkingsakkoord heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen gaat werken, steeg in de periode 2014-2019 met bijna een kwart (+23,4%) tot 50.761 personen in 2019 tegenover 41.146 in 2014. Deze stijging is bovendien sterker in Vlaams-Brabant (+25,9 %) en in de regio Halle-Vilvoorde (+26,3%).

Vlaanderen zoekt arbeidskrachten

“Vlaanderen biedt veel laaggeschoolde jobs aan. De industriegebieden hebben Brussel verlaten om zich te vestigen in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad, maar zijn nog steeds op zoek naar vaak laaggeschoolde arbeidskrachten”, merkt de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding op.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aantal vacatures voor laaggeschoolden in de periode 2015-2019 met bijna 50% gedaald, terwijl het aantal jobaanbiedingen voor middelhoog- en hoogopgeleide werknemers sterk toenam. In Vlaanderen daarentegen zijn er veel vacatures voor laaggeschoolde werkzoekenden. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld stegen deze jobaanbiedingen tussen 2015 en 2019 met bijna 30%.

Overtuigen om te demystificeren en belemmeringen weg te nemen

Er zijn echter inspanningen nodig om Brusselse werkzoekenden naar de arbeidsmarkt van de Vlaamse Rand toe te leiden. Ze worden geconfronteerd met bepaalde barrières, waaronder taal, mobiliteit en de vereiste vaardigheden om een baan te krijgen.

Actiris zet zich elke dag in om Brusselse werkzoekenden bewust te maken van de diverse mogelijkheden die er bestaan in Vlaanderen, meer bepaald in de Brusselse Rand. Deze economische zone staat garant voor enorm veel werkaanbiedingen die uitstekend overeenstemmen met de competenties van de Brusselse werkzoekenden. We blijven nauw samenwerken met VDAB om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de bestaande oplossingen te versterken”, verzekert Cristina Amboldi, directeur-generaal van Actiris.

“Er zijn ook mentale barrières die Brusselaars ervan weerhouden om in Vlaanderen aan de slag te gaan. Sommigen denken dat de Rand allicht een hele eind is, of dat een taaldiploma vereist is. Dat is duidelijk een vooroordeel”, besluit de Brusselse minister.