Clerfayt wil uw administratieve verrichtingen vergemakkelijken

Actualiteit
administratieve vereenvoudiging

Eenvoudige formulieren die al deels ingevuld zijn met gecontroleerde gegevens : dat is wat de Brusselaars onder meer willen op het vlak van administratieve vereenvoudiging.

Om hieraan tegemoet te komen heeft minister Bernard Clerfayt een voorontwerp van ordonnantie uitgewerkt met het oog op de veralgemening van de unieke gegevensverzameling (Only one) en het gebruik ervan in een authentieke bron zoals het Rijksregister of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

“Een overheidsdienst is er om de mensen te helpen. Echter, al te vaak horen we de Brusselaars klagen over de traagheid van de bureaucratie en de administratieve rompslomp. We moeten de dienstverlening aan de burger verbeteren. Dankzij het “only once” principe vereenvoudigen we het leven van de Brusselaar en laten we de Brusselse overheidsdiensten evolueren naar 2.0-administraties.”

Bernard Clerfayt bevestigt dus zijn ambitie : rekening houden met de behoeften van de burgers en de ondernemingen en zorgen voor een doeltreffend beheer van de overheidsdiensten.

De toekomstige ordonnantie “Only once” zal uitgewerkt worden in een gunstige context aangezien de minister bevoegd is voor administratieve vereenvoudiging en digitalisering : “Er moeten synergiën worden ontwikkeld tussen administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Automatisering biedt ons de mogelijkheid om het leven van de burger te vereenvoudigen door te vermijden om hem informatie te vragen waarover we reeds beschikken “', verklaart Bernard Clerfayt.

Concreet zullen de Brusselse overheidsdiensten het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer moeten gebruiken voor de identificatie van natuurlijke of rechtspersonen. Ten slotte zal het gebruik van elektronische formulieren toenemen doordat ze gelijkgesteld worden met de papieren formulieren.