Erkenning voor kinderboerderijen

Actualiteit
Erkenning voor kinderboerderijen

Elk jaar nemen de Brusselse autoriteiten honderden dieren in beslag. Het gaat hoofdzakelijk om honden en katten, maar in bepaalde gevallen worden ook servals, apen of nandoes aangetroffen. Door de recente inbeslagname in een school in Vorst wordt de invoering van een erkenning voor kinderboerderijen versneld.

In 2019 werden in het Brussels Gewest 68 dieren in beslag genomen. In 2020 blijkt uit de meest recente, beschikbare cijfers dat er 29 inbeslagnames werden uitgevoerd (voor 110 dieren): voornamelijk honden en katten die niet in goede omstandigheden werden gehouden of waarvoor niet correct werd gezorgd.

Welke gevolgen voor eigenaren die hun dieren slecht behandelen?

Na het opstellen van een proces-verbaal wordt het verzonden naar het parket, dat 6 maanden de tijd heeft om te beslissen om de dader van de feiten al dan niet te vervolgen. Als het parket beslist om vervolging in te stellen in het dossier, kan de rechtbank een gevangenisstraf uitspreken van 8 dagen tot 2 jaar en/of een boete van 50 tot 100.000 euro opleggen. De rechter kan het baasje eveneens verbieden, voorgoed of voor een periode van 1 maand tot 3 jaar, om dieren te houden.

Als het parket niet vervolgt of geen beslissing neemt binnen de termijn van 6 maanden, kan Leefmilieu Brussel een administratieve boete opleggen die tussen 50 en 62.500 euro bedraagt. In 2019 werden 25 administratieve boetes verstuurd en tussen januari en november 2020 werden er 20 verzonden.

“Evenredige boetes opleggen is ook een manier om de burgers te sensibiliseren voor het dierenwelzijn. Het werkt eveneens ontradend om toekomstige overtredingen te voorkomen en draagt bij aan de verbetering van het dierenwelzijn”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Erkenning voor kinderenboerderijen om projecten te definiëren en aan te wijzen en vervolgens op te volgen

De controles die kunnen leiden tot inbeslagnames, kunnen zowel door Leefmilieu Brussel als door de politiediensten worden uitgevoerd, over het algemeen op basis van een klacht.

“In het kader van de inbeslagname in de school in Vorst had Leefmilieu Brussel nooit een controle uitgevoerd, eenvoudigweg omdat het niet van haar bestaan afwist. Deze situatie bevestigt opnieuw het belang van wetgeving voor kinderboerderijen. Ik wil een erkenning in het leven roepen voor alle plaatsen waar dieren voor educatieve doeleinden worden gehouden, zoals kinderboerderijen. Deze erkenning zal eveneens specifieke minimumnormen voor het houden van dieren moeten omvatten, alsook een educatief project in verband met dierenwelzijn”, stelt Bernard Clerfayt.