Bernard Clerfayt te gast bij BX1+: fusie van politiezones en tweetaligheid van diensten

Actualiteit
Bernard Clerfayt te gast bij BX1+: fusie van politiezones en tweetaligheid van diensten

De minister van Werk, Bernard Clerfayt, was de gast van BX1+ op dinsdag 8 september. Hij haalde verschillende actuele onderwerpen aan, waaronder uiteraard de wens van bepaalde Vlaamse verkozenen om de Brusselse politiezones te laten fuseren.

De minister was zeer duidelijk: de droombeelden van bepaalde Vlaamse verkozenen om de Brusselse politiezones te laten fuseren, komen niet overeen met de werkelijke verwachtingen van de burgers.

Wat de eenheidswerking moet waarborgen, is immers de federale politie, zo brengt de Brusselse minister in herinnering. Dezelfde federale politie die voortdurend ondergefinancierd werd door de N-VA tijdens haar regeringsdeelname. De federale politie moet versterkt worden en middelen krijgen om nog efficiënter te kunnen werken. En in Brussel hebben we een justitie nodig die rechtsvervolging kan verzekeren.

Wat de tweetaligheid van de diensten aan de bevolking in het Brussels Gewest betreft, heeft Bernard Clerfayt eraan herinnerd dat er heel weinig klachten van de gebruikers zijn. De huidige situatie die een 50/50-verdeling oplegt bij de hogere niveaus voor de medewerkers van de Brusselse diensten, is daarentegen eerder discriminerend voor de betrekkingen van de Brusselse jongeren die er carrière willen maken. Bovendien verhinderen de quota die meer dan een kwart Nederlandstaligen opleggen, een deel van de Franstalige jongeren, die talrijker zijn, de toegang tot betrekkingen.

Het volledige interview vindt u hier.