Kinderbijslag voor de Brusselse kinderen: eerlijkere verdeling en zonder gedoe

de Brusselse gezinnen

Het Brussels Gewest heeft voortaan zijn eigen kinderbijslagfonds: Famiris.

De ministers Sven Gatz en Bernard Clerfayt wilden het belang van de Brusselse gezinnen vooropstellen en van deze verandering die door het federale niveau opgelegd werd, gebruikmaken om de middenklasse en de meest kwetsbaren in het Brussels Gewest nog meer te ondersteunen. De doelstelling: vermijden dat de gezinnen er nadeel van ondervinden.

“De nieuwe regeling is evenwichtig: er is een betere verdeling van de middelen over de gezinnen die ze het meest nodig hebben, met inbegrip van de gezinnen uit de middenklasse”, benadrukte minister Bernard Clerfayt.

Een nieuw model voor de kinderbijslag

Voor de uitwerking van ons Brusselse model zijn we gestart vanuit de overtuiging dat de kinderbijslag in de eerste plaats een kinderrecht is.

Progressieve toepassing: Iedereen zal de nieuwe bedragen ontvangen (op termijn een basis van 150 euro per kind) en niemand zal erop achteruitgaan. Meer dan 70% van de gezinnen zal meer krijgen en de overige 30% behoudt zijn verworven rechten, tot op het ogenblik dat het nieuwe model voordeliger zal zijn voor hen.

(>>>Bekijk hieronder onze didactische video met 3 typevoorbeelden)

Een model dat aangepast is aan de socio-economische werkelijkheid in Brussel: Meer dan een kwart van het budget voor de kinderbijslag wordt verdeeld in functie van het socio-economische niveau. Dat is in het voordeel van de meest kwetsbare gezinnen. De kinderbijslag vormt immers een belangrijke bron van inkomsten voor de gezinnen, in een gewest waar 4 op de 10 kinderen onder de armoedegrens leven.

Een fair model: Elk kind heeft, ongeacht de geboorterang, dezelfde rechten door de afschaffing van de rangen.

De gezinnen zullen hun eigen dossierbeheerder behouden en zullen hun eerste betaling door Famiris in februari 2020 ontvangen.

Meer info vindt u op de website van Famiris