Een job voor iedereen = inzetten op loopbaanbegeleiding!

Actualiteit
het Beroepenpunt van Brussel

Op 2, 3 en 4 juni vindt de Spring School plaats. Dat is een initiatief van het Internationaal Netwerk van Beroepenpunten en het Beroepenpunt van Brussel, waarbij onder meer in Brussel en Parijs videoconferenties worden georganiseerd.

“Loopbaanbegeleiding als een van de Europese kernuitdagingen” is het centrale thema. De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, voerde donderdagnamiddag 3 juni het woord in het kader van een dag rond het thema “De beroepenpunten: een innovatieve oplossing om tegemoet te komen aan de Europese uitdagingen op het gebied van een levenslange begeleiding?”

Helpen bij het maken van de juiste keuze

De minister heeft allereerst het bepalende karakter van loopbaanbegeleiding willen benadrukken: een voorwaarde voor succesvolle in- of re-integratie. “In een context waarin beroepen steeds veranderen, nieuwe beroepen ontstaan en nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld, zijn een informatiecentrum en kwaliteitsvolle ondersteuning essentieel! Dat is nu net wat een Beroepenpunt doet: helpen bij het maken van de juiste keuze.”

“Vandaag zitten we niet stil: nu eens zijn we student, dan weer werknemer, of we volgen een opleiding om zaakvoerder te worden, …” In deze context onderscheidt het Beroepenpunt zich als de bevoorrechte partner om alle doelgroepen te ondersteunen en te begeleiden bij deze loopbaankeuzes. 90% van de bezoekers zegt bij het Beroepenpunt de antwoorden op hun vragen te hebben gevonden.

Rebound.brussels: een terugkeer naar de arbeidsmarkt door loopbaanbegeleiding en opleiding

"Voor werknemers die getroffen werden door de gevolgen van de COVID-crisis, hebben we Rebound.brussels gelanceerd", herhaalt de minister van Werk. Deze dienst ondersteunt ontslagen werknemers, zodat ze zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen gaan.

Hoe kunnen de verworven vaardigheden nuttig en bruikbaar zijn in een andere sector? Het doel is om werknemers zo snel mogelijk te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarvoor kan een opleiding nodig zijn.

Opnieuw is de rol van opleiding doorslaggevend. Bernard Clerfayt herinnerde eraan dat “loopbaanbegeleiding moet worden voortgezet met het opleidingsaanbod”. En de opleidingen moeten voorzien in sociaaleconomische behoeften.

Polen Opleiding-Werk, een brug tussen overheidsdiensten en sectoren

“In het Brussels Gewest hebben we nieuwe en innovatieve tools ontwikkeld: de Polen Opleiding-Werk.” Door de middelen van de openbare en de privésector te bundelen, verhoogt het Gewest de kwaliteit en kwantiteit van de opleidingen.

Bovenal hebben deze Polen een controlerende rol. Ze moeten anticiperen op de behoeften van de arbeidsmarkt, een toekomstgerichte positionering hebben om te identificeren welke vaardigheden door werkgevers worden verwacht, en dus werkzoekenden en werknemers dienovereenkomstig opleiden.

Momenteel zijn er 4 Polen Opleiding-Werk: Techniek, gewijd aan de beroepen van de industriële technieken, Digitalcity voor digitale beroepen, Logistiek voor transport en logistiek en ten slotte Construcity voor de bouwsector.

“In onze bedrijven is er een beroep voor iedereen. De keuze voor dit beroep vereist in de eerste plaats een goede begeleiding”, besluit Bernard Clerfayt.