Pony’s of andere paardachtigen uitbuiten is voorgoed en in alle omstandigheden verleden tijd!

Actualiteit
Interdiction d'exploiter des poneys d'application en Région bruxelloise

Vanaf 25 september is het in het Brussels Gewest op het hele grondgebied verboden om pony's of andere kermispaarden uit te buiten. Deze beslissing van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, beschermt en verbetert het welzijn van deze dieren aanzienlijk.

Een strengere regelgeving drong zich op

Sinds 1 januari 2019 mogen er geen pony’s meer gebruikt worden in kermissen op het grondgebied van het Brussels Gewest. De door het Brusselse parlement gestemde ordonnantie was een stap in de goede richting, maar vertoonde zwakke punten door een juridische onduidelijkheid. Ze gold namelijk enkel voor kermissen. Zo was het nog altijd mogelijk om een ponycarrousel te vinden op markten, rommelmarkten, enz.

Bovendien had de regelgeving enkel betrekking op pony’s en paarden. Het verbod kon dus gemakkelijk omzeild worden door ezels, muildieren, muilezels, enz. te gebruiken. Ten slotte werd enkel de carrouselactiviteit beoogd.

Een algemeen verbod dankzij een meer precieze regelgeving

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, verbiedt de nieuwe regelgeving daarom de carrousels op alle plaatsen, alsook de wandelingen van alle paardachtigen bij verschillende soorten manifestaties.

Meer dan ooit moeten we onze relatie met de levende wezens en met de dieren opnieuw bekijken. Willen we onze kinderen het beeld geven dat dieren slaven zijn?”, vraagt Bernard Clerfayt zich af.