“Werknemers zonder papieren via werk regulariseren vereist een tussenkomst van het federale niveau”

Actualiteit
“Werknemers zonder papieren via werk regulariseren vereist een tussenkomst van het federale niveau”

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, wordt regelmatig ondervraagd door Brusselse parlementsleden over de regularisatie van werknemers zonder papieren. Ook vandaag herinnerde hij eraan dat hij binnen zijn bevoegdheidsdomein, economische migratie, geen werkvergunningen kan verlenen aan mensen die zich illegaal op het Brusselse grondgebied bevinden.

Economische migratie? “Dat is een mechanisme om werkgevers te helpen!”

Economische migratie is een mechanisme dat werkgevers moet helpen profielen met zeldzame vaardigheden aan te werven. En het voorziet niet in de regularisatie van werknemers zonder papieren. 

In de praktijk wordt de aanvraag door de onderneming ingediend voor een werknemer in het buitenland op basis van een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de Belgische wetgeving. Om de arbeidsvergunning te verlenen, gaat het Brusselse bestuur na of de werknemer op het ogenblik van de aanvraag in het buitenland verblijft en of het gewenste profiel niet beschikbaar is op de Brusselse arbeidsmarkt.

Vergunningen toegekend voor 82% van de aanvragen

Voor de eerste drie kwartalen van 2022 ontving het bestuur 5.872 aanvragen van werkgevers voor een gecombineerde vergunning, d.w.z. een stijging van 30% ten opzichte van 2021. 4.838 aanvragen leidden tot de toekenning van een werkvergunning, d.w.z. ongeveer 82%. Daarvan had 77% betrekking op hooggekwalificeerd personeel.

Het Gewest is niet bevoegd om werknemers zonder papieren op zijn grondgebied te regulariseren

Sommigen vinden dat werknemers zonder papieren via werk moeten worden geregulariseerd. Daarbij wordt vergeten dat alleen de federale overheid bevoegd is om illegaal verblijvende personen te regulariseren. Zij heeft zelfs de discretionaire bevoegdheid om dat te doen. De regularisatie van werknemers zonder papieren vereist dus een tussenkomst van het federale niveau. 

"De speelruimte van het Gewest wordt beperkt door de federale wetgeving. We kunnen niet verder gaan dan wat de federale wet bepaalt. En dus kunnen we geen vergunning verlenen aan mensen die illegaal in het land verblijven, want dat zou een schending van de federale loyauteit zijn. Regularisatie via werk is geen optie. Enkel een wijziging in de federale wet zou dat mogelijk maken. De partners van de Vivaldi-meerderheid moeten het eens zijn over de kwestie", aldus minister Clerfayt.