Wetgeving Dierenwelzijn en controles

Regels opstellen en controleren om te beschermen.

Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een evolutief en aangepast wettelijk kader voorzien om de vooropgestelde bescherming en bewustmaking van het dierenwelzijn te verwezenlijken. Des te meer omdat het ook gaat om de implementatie van de regelgevingen en richtlijnen van de Europese Unie waarvan de integratie onontbeerlijk is voor de uitwerking van een wetgeving inzake dierenwelzijn. Het is in deze context dat het Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn tijdens deze legislatuur zal worden geïmplementeerd. Een hervorming van deze wetgeving is immers fundamenteel. 

Overleg met de sector, de bevolking en de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn is nodig om te zorgen voor een volledig en aangepast wetboek dat beantwoordt aan de verwachtingen van de burger en aan de plaats die dieren binnen onze samenleving toekomt.

Noodzakelijke controles

Ook al zijn in de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn de doelstellingen vooral gericht op de bewustmaking en de voorlichting van het publiek, toch zijn controles en mogelijke dwangmaatregelen noodzakelijk om de bescherming en het welzijn van dieren op het Brusselse grondgebied te waarborgen.

Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal tijdens deze regeerperiode een vijfjarig inspectieplan worden opgesteld, opgevolgd en regelmatig bijgewerkt in functie van de wijzigingen in de wetgeving en van de milieucontext. Dit plan zal de verschillende inspectiedomeinen van de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel bestrijken, namelijk:

  • de Brusselse gezinnen,
  • erkende inrichtingen, zoals honden- en kattenfokkerijen, dierenpensions, dierenspeciaalzaken, maar ook asielen,
  • laboratoria die proefdieren gebruiken,
  • het slachthuis van Anderlecht,
  • de vervoersmiddelen,
  • de boerderijen.

Hoewel controles aanleiding kunnen geven tot waarschuwingen en aanbevelingen, kunnen ze ook een melding en een mogelijke strafrechtelijke sanctie of een alternatieve bestuurlijke boete inhouden. Elk misbruik of elke verwaarlozing van dieren moet geregulariseerd en bestraft worden. Er zal dus worden nagegaan of een herziening of aanpassing van de bestaande sanctieregeling wenselijk is.

De volgende artikels over dierenwelzijn vindt u misschien ook interessant: