Over Bernard CLERFAYT

Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bernard Clerfayt, die de op twee na hoogste score behaalde bij de regionale verkiezingen in Brussel, is minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij legde de eed voor het Brussels Parlement af op 18 juli 2019.

Dit is de verdeling van zijn bevoegdheden binnen de drie organen van de Brusselse uitvoerende macht:

  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging.
  • Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring. (Deze bevoegdheden worden samen met minister Sven Gatz uitgeoefend.)
  • Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Beroepsopleiding en Omscholing, alsook met de voogdij over de betrokken onderwijsinstellingen en Internationale Betrekkingen.

Enkele verwezenlijkingen uit de loopbaan van Bernard Clerfayt

Staatssecretaris voor Financiën

Vanaf 2008 en voor een periode van bijna 4 jaar was Bernard Clerfayt staatssecretaris voor Financiën binnen de federale regering. Hij was toen belast met de modernisering van financiën, de strijd tegen de fiscale fraude en milieufiscaliteit.

Burgemeester

Nadat het plaatselijke FDF (vandaag DéFI) verschillende verkiezingen had gewonnen, werd Bernard Clerfayt in 2000 burgemeester van Schaarbeek. Vanaf dan leeft Schaarbeek weer op met een begrotingsevenwicht, een politiehervorming, een reorganisatie van het beleid inzake sociale bijstand en een renovatie van de wijken.

Eerste stappen

Bernard Clerfayt heeft zich eerst een aantal jaren toegelegd op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en heeft vervolgens stage gelopen bij de studiedienst van het Internationaal Monetair Fonds. In 1985 vestigde hij zich in Schaarbeek waar hij zijn eerste stappen in de politiek zette. Of beter: zijn eerste solostappen, aangezien hij als kind al kennismaakte met de politiek: “Ik was negen jaar toen mijn vader, Georges Clerfayt, verkozen werd als volksvertegenwoordiger voor het Federaal Parlement bij de grote vooruitgang van het FDF.”

Wetenschappelijke carrière

Bernard Clerfayt, econoom van opleiding (licentie en maîtrise in de economische wetenschappen), heeft gedurende een tiental jaar macro-economie en internationale economie gedoceerd aan verschillende Belgische universiteiten (Franstalige en Nederlandstalige).