Minister van Dierenwelzijn

Dieren kunnen een belangrijke plaats innemen binnen het gezin. Een huisdier maakt ons gelukkig, kan kinderen helpen op te groeien en gezelschap bieden aan mensen die het sociaal of fysiek moeilijk hebben, alsook een educatieve en therapeutische rol vervullen.

Omgekeerd zijn de baasjes verantwoordelijk voor het geluk en het welzijn van hun gezelschapsdier. Wie een dier heeft of van plan is er een te nemen, heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen.

Naast de gezelschapsdieren telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een hele reeks dieren die er leven of er worden gehouden. Hun welzijn moet gecontroleerd en gerespecteerd worden.

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, wil de wetgevende middelen ontwikkelen die nodig zijn voor de bescherming en het welzijn van dieren.

Waarom is het vandaag belangrijk om een regelgevend kader voor dierenwelzijn te creëren?

Het is duidelijk dat de belangstelling voor dierenwelzijn een maatschappelijk fenomeen is. En deze tendens leidt tot talrijke initiatieven van burgers, vrijwilligers, handelaars en politici (in onze gemeenten bijvoorbeeld).

Bijgevolg is het nodig om aan deze gevoeligheid tegemoet te komen en deze initiatieven te begeleiden.

Dit zijn de prioriteiten voor deze regeerperiode 2019-2024:

  • Drastische vermindering van het gebruik van labodieren;
  • Administratieve vereenvoudiging van de procedures en een vermindering van de kosten (digitalisering);
  • Invoering van een gratis vergunning voor het houden van een dier die zonder examen kan worden bekomen (maar die kan worden ingetrokken in geval van mishandeling);
  • Opleiding van gemeenschapswachten en politieagenten op het vlak van dierenwelzijn;
  • Aanmoediging van het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) waarmee de burgemeesters een sanctie kunnen opleggen;
  • Uitwerking van twee algemene plannen met betrekking tot de katten- en hondenpopulaties om de inschrijving van deze dieren in de nationale databanken te verbeteren (Cat ID en Dog ID);
  • Voortzetting van de sterilisatie van huiskatten en
  • Algemeen beleid voor het beheer van de populatie duiven.

Wetgeving dierenwelzijn

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet kunnen beschikken over een voortschrijdend, aangepast wettelijk kader om zijn doelstelling van bescherming en sensibilisering voor dierenwelzijn te vervullen. Bovendien moeten de regelgevingen en de richtlijnen van de Europese Unie eveneens worden ingevoerd. Het is in deze context dat het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn tijdens deze legislatuur een feit zal zijn.

Noodzakelijke controles

Het vijfjarige inspectieplan zal tijdens deze regeerperiode uitgewerkt, opgevolgd en regelmatig geüpdatet worden in functie van de ontwikkelingen van de wetgeving en van de milieucontext. Dit plan zal de verschillende inspectiedomeinen van het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel bevatten, zijnde de labo’s die proefdieren gebruiken, de erkende instellingen, het slachthuis, de transporten, particulieren en de boerderijen.