Minister van Digitalisering

Voor minister Bernard Clerfayt is het Brusselse gewestelijke beleid voor de begeleiding en de opwaardering van de digitalisering een middel om het welzijn en de inzetbaarheid van de Brusselaars te verbeteren, net zoals het dynamisme van onze ondernemingen.

De voordelen voor de burgers en de ondernemingen

 • De levenskwaliteit verbeteren via technologische innovaties;
 • Tijd besparen door de interacties met de diensten te optimaliseren voor de Brusselaars;
 • Nieuwe economische mogelijkheden creëren, met name dankzij toepassingen op basis van artificiële intelligentie (AI) en
 • De burgers en hun persoonlijke gegevens beschermen.

Een concept en de ondersteuning ervan

Het concept van een smart city vraagt om het inzetten van aanzienlijke middelen en waarden om de doelstellingen van de digitalisering te behalen. In de intelligente stad staan de burgers en de ondernemingen centraal en duurzame, menselijke en economische ontwikkeling vormen het doel.

Om een succesvol beleid te kunnen voeren, zal de minister een beroep doen op het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en IT Coördinatie van de GOB, met de medewerking van alle IT-departementen van de gewestelijke en plaatselijke besturen, en door partnerschappen af te sluiten met private actoren die tegemoet zullen komen aan de door het Gewest bepaalde doelstellingen.

Aangezien het om de overheid gaat, zal de strategie voor de digitale transformatie ten gunste van de burgers via onze besturen verlopen: de centrale plaats voor het gegevensbeheer om de burgers te dienen en te beschermen en als voorbereiding op het gebruik van AI in de diensten.

Grondstof: data

 • Invoering van een samenhangend en transparant beleid voor het beheer van de gegevens van open data;
 • Bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) in het kader van het beheer van deze gegevens en
 • Permanente input in de bestaande databanken, zoals het kaartennetwerk URBIS.

De transformatie van het beheer en van de diensten voortzetten

 • De invoering van virtuele loketten voor de burgers bevorderen;
 • De gewestelijke én plaatselijke besturen ondersteunen tijdens het digitaliseringsproces;
 • De procedures voor het verzamelen van data door de gebruikers van de overheidsdiensten stroomlijnen (Once Only) en
 • Degelijke partnerschappen afsluiten met de privésector om de doelstellingen te behalen.

Begeleiden, opleiden, aanmoedigen

Het is de bedoeling om de kansen te benutten die worden geboden door de IT-technologieën, de netwerken en de artificiële intelligentie, en dat alles met een verkleining van de digitale kloof:

 • Voor de burgers: ervoor zorgen dat de burgers die het zwaarst getroffen worden door de digitale kloof, toegang hebben tot infrastructuur en aangepaste begeleiding (werkzoekenden, senioren, kwetsbare personen, ….), maar ook de volledige bevolking voorbereiden op de komst van nieuwe technologieën die onze samenleving radicaal zullen veranderen (zoals artificiële intelligentie, open data, etc.)
 • Voor de ondernemingen: competentiepolen ontwikkelen en versterken, in samenwerking met de gewestelijke diensten en instellingen, alsook de privé-initiatieven om de talenten ten dienste van de ondernemingen samen te brengen en te optimaliseren.