Record voor IRISbox in 2021: 720.000 verrichtingen op onlineplatform

Persbericht

2021 is een uitzonderlijk jaar geweest voor IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Gewest, dat een boost heeft gekregen door de versnelling van de digitalisering van de uitwisselingen tussen de besturen en de burgers.

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt. Deze tool online ontwikkeld door het CIBG zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort kunnen worden.

In 2021 telde IRISbox 745.809 gebruikers, van wie 106.335 nieuwe. Samen hebben zij meer dan 720.000 administratieve handelingen verricht. De meest aangevraagde documenten zijn die van de gezinssamenstelling, het uittreksel van de geboorteakte en het uittreksel van het strafregister.

“De Brusselaars beseffen dat het vaak eenvoudiger en sneller is om hun administratieve handelingen online te verrichten dan naar de besturen te gaan. Dat is het voordeel van IRISbox: zijn/haar administratieve formaliteiten van thuis uit kunnen doen. Daarom blijft het aantal handelingen dat beschikbaar is op IRISbox, stijgen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

Een platform vol nieuwigheden

Gezien het succes van IRISbox wordt het platform elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. In 2021 werden aldus 101 nieuwe formaliteiten toegevoegd: vrijstellingen voor de autoloze dag, inschrijvingen voor de speelpleinen (Vorst, Jette, Evere), aanvragen voor de renovatiepremie (Sint-Pieters-Woluwe) en aanvragen voor een vergunning voor een evenement (Vorst).

In 2022 zal het ook mogelijk zijn om de aanvragen te verrichten voor de Bruxell'Air-premie, de energie- en renovatiepremie of de tijdelijke inname van het openbaar domein.

De meeste gebruikers zijn… gebruiksters

52% van de gebruikers zijn vrouwen, tegenover 48% mannen. Het verschil wordt geleidelijk aan kleiner, want in 2020 telden we 54% vrouwen.

De gebruikers komen uit alle leeftijdsgroepen, met evenwel een lichte piek voor de 35- tot 44-jarigen, die 24,4% van het totaal vertegenwoordigen. De groep 18- tot 24-jarigen is goed voor 11,6% van de gebruikers en de 65-plussers voor 13%.

“IRISbox past perfect in mijn doelstelling om van het Brussels Gewest een verbonden gewest te maken. Digitale technologie maakt de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker. Gedaan met de lange rijen aan het loket, geen onnodige verplaatsingen meer en de burgers en bedrijven verrichten steeds meer handelingen online op een volledig beveiligde manier”, besluit de Brusselse minister.

Over CIBG

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de gewestelijke operator van digitale transitie en technologische innovatie, ten dienste van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gericht op de burger. Het CIBG speelt een proactieve rol als beheerder en leverancier van de ICT-dienstencatalogus en zet in op de bundeling van resources. Het garandeert overigens technologische en juridische waakzaamheid om te anticiperen op de ontwikkelingen en behoeften van zijn klanten.

Meer info?
Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt - 0485 89 47 45
Isabelle Bastaits – CIBG – 0479 24 99 04

Nieuw record voor IRISbox: 720.000 verrichtingen in 2021, het dubbele van 2020!

Actualiteit
Nieuw record voor IRISbox

Het succes van IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Gewest, bevestigt de versnelling van de digitalisering van de uitwisselingen tussen de Brusselaars en hun besturen. Een evolutie waarvan de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, een voorstander is.

Deze onlinedienstverlening komt duidelijk tegemoet aan de behoefte van de Brusselaars om zich het leven wat gemakkelijker te maken dankzij de toegankelijkheid van de onlinediensten.

“IRISbox past perfect in mijn doelstelling om van het Brussels Gewest een verbonden gewest te maken. Digitale technologie maakt de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker. Gedaan met de lange rijen aan het loket, geen onnodige verplaatsingen meer en de burgers en bedrijven verrichten steeds meer handelingen online op een volledig beveiligde manier”, stelt de Brusselse minister.

Steeds meer documenten beschikbaar op IRISbox

IRISbox wordt elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. In 2021 werden aldus 101 nieuwe formaliteiten toegevoegd: vrijstellingen voor de autoloze dag, inschrijvingen voor de speelpleinen (Vorst, Jette, Evere), aanvragen voor de renovatiepremie (Sint-Pieters-Woluwe) en aanvragen voor een vergunning voor een evenement (Vorst).

In 2022 zal het ook mogelijk zijn om de aanvragen te verrichten voor de Bruxell'Air-premie, de energie- en renovatiepremie of de tijdelijke inname van het openbaar domein.

Gezinssamenstelling, uittreksel van de geboorteakte, etc.

Ter herinnering: IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt.

In 2021 telde IRISbox 745.809 gebruikers, van wie 106.335 nieuwe. Samen hebben zij meer dan 720.000 administratieve handelingen verricht. De meest aangevraagde documenten zijn die van de gezinssamenstelling, het uittreksel van de geboorteakte en het uittreksel van het strafregister.

“De Brusselaars beseffen dat het vaak eenvoudiger en sneller is om hun administratieve handelingen online te verrichten dan naar de besturen te gaan. Dat is het voordeel van IRISbox: zijn/haar administratieve formaliteiten van thuis uit kunnen doen. Daarom blijft het aantal handelingen dat beschikbaar is op IRISbox, stijgen”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

Deze onlinetechnologie werd ontwikkeld en ingevoerd bij de besturen door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest). Zij zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort kunnen worden.

De meeste gebruikers van IRISbox zijn … gebruiksters

52% van de gebruikers zijn vrouwen, tegenover 48% mannen. Het verschil wordt geleidelijk aan kleiner, want in 2020 telden we 54% vrouwen.

De gebruikers komen uit alle leeftijdsgroepen, met evenwel een lichte piek voor de 35- tot 44-jarigen, die 24,4% van het totaal vertegenwoordigen. De groep 18- tot 24-jarigen is goed voor 11,6% van de gebruikers en de 65-plussers voor 13%.

Over het CIBG

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de gewestelijke operator van de digitale transitie en van de technologische vernieuwingen, ten dienste van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en ten voordele van de burgers. Het CIBG speelt een proactieve rol als beheerder en leverancier van de ICT-dienstencatalogus en is betrokken bij de bundeling van de middelen. Het Centrum waarborgt ook een monitoring van de technologische en juridische innovaties om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en behoeften van zijn klanten.

Brusselaars digitaal opleiden, een kwestie van solidariteit

Actualiteit
Brusselaars digitaal opleiden

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)* heeft 9 projecten van ondernemingen uit de sociale economie gekozen om de Brusselaars digitale vaardigheden aan te leren. De projecten hebben betrekking op het leren van basiscompetenties en beroepsopleidingen voor de digitale beroepen. Er wordt een bedrag van 600.000 euro toegekend aan al deze projecten samen.

De minister van Digitalisering en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, heeft de Brusselse Regering voorgesteld een projectoproep uit te schrijven om een beleid te kunnen voeren in de strijd tegen de digitale kloof. In totaal werden 26 projecten voorgelegd aan het bestuur, waarvan er 19 in aanmerking kwamen en geanalyseerd werden door een onafhankelijke jury.

Digitale kwetsbaarheid kan toegang tot diensten verhinderen

“Deze projectoproep moet digitale technologie toegankelijk maken voor alle Brusselaars om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie. Dat is een kwestie van digitale solidariteit”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Digitale technologie is een zegen voor wie er goed mee overweg kan, maar een probleem voor de anderen. Voor diegenen die weinig of niet vertrouwd zijn met deze instrumenten, heeft de versnelde digitalisering meer obstakels gecreëerd en soms de toegang tot de diensten verhinderd. 40% van de bevolking, of meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar, is digitaal kwetsbaar.

In een tijd waarin alles digitaal is, is het dringend nodig de burgers, en met name de werknemers, op te leiden in het gebruik van digitale technologie. Anders lopen we het risico dat de situatie verslechtert en een heel deel van de bevolking uitgesloten wordt van de maatschappelijke uitwisselingen.

Dit zijn de 9 projecten die gekozen werden om de Brusselaars digitaal op te leiden

 • “Primo Connect” van Convivialités: dit project is gericht op de digitale vorming van nieuwkomers.
 • “HackYourSelf” van BeCode: opleidings- en begeleidingsmodules over de nieuwe technologieën voor een doelgroep die ondervertegenwoordigd is in het technologische ecosysteem.
 • “Digital School for Women” van Womenpreneur: dit project bestaat erin vrouwen duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt via een opleiding in het herstellen en het weer gebruiksklaar maken van smartphones en tablets.
 • “L’aidant numérique” van Action et Recherche Culturelles: dit project bestaat uit de begeleiding van de digitalisering van de essentiële overheidsdiensten.
 • “De l’emploi d’insertion à l’emploi par les TIC !” van Fobagra: de invoering van een instrument voor de begeleiding in ICT voor werknemers van wie het inschakelingscontract afloopt.
 • “Hack Your Future Lab” van Open Knowledge: test van een nieuwe pedagogische methode voor de vzw die de programmeerlessen voor vluchtelingen en migranten verstrekt.
 • “Formation en informatique pour les aide-ménagères” van Espace Cultures & Développement: de invoering van opleidingsmodules in IT in het kader van een mobiele openbare computerruimte.
 • “Accompagnement pour l’insertion dans le secteur tech” van Molengeek: de ontwikkeling van professionele begeleiding van werkzoekenden die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt om een link te creëren tussen digitale opleiding en beroepsinschakeling.
 • “Digiboost in de sociale economie” van MAKS: dit project bestaat uit het geven van informaticalessen aan personen die sociale ondernemingen en hun werknemers begeleiden.

--

* BEW richt zich zowel tot ondernemingen als tot werknemers. Dit bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft als doel de economie en de tewerkstelling te ontwikkelen. Klik hier voor de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

600.000 euro voor ontwikkeling digitale vaardigheden van Brusselaars

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Beroepsopleiding, Werk en Digitalisering, heeft de Brusselse Regering ingestemd met de toekenning van een subsidie van 600.000 euro om 9 projecten rond de verbetering van de digitale vaardigheden van de Brusselaars te financieren.

Digitale technologie is alomtegenwoordig. Een zegen voor wie er goed mee overweg kan; een probleem voor de anderen. Bovendien heeft de crisis de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving in een stroomversnelling gebracht: 40% van de bevolking, of meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar, is digitaal kwetsbaar.

In een tijd waarin alles digitaal is, is het dringend nodig de burgers, en met name de werknemers, op te leiden in het gebruik van digitale technologie. Anders lopen we het risico dat de situatie verslechtert en een heel deel van de bevolking uitgesloten wordt van de maatschappelijke uitwisselingen.

Daarom heeft Bernard Clerfayt een projectoproep voor een bedrag van 600.000 euro gelanceerd voor ondernemingen uit de sociale economie om projecten waarbij burgers digitale vaardigheden krijgen aangeleerd, financieel te ondersteunen.

Er werden drie soorten projecten beoogd:

 • de opleiding in nieuwe technologieën: van een IT-basisopleiding tot een beroepsopleiding voor IT-beroepen via het gebruik van de onlinediensten;
 • de strijd tegen de digitale kloof;
 • digitale inclusie via de toegang tot IT-tools.

In totaal werden 26 projecten aan het bestuur voorgelegd; 19 kwamen in aanmerking. Na een strenge analyse koos een onafhankelijke jury 9 projecten die samen 600.000 euro ontvangen.

“Er wordt een muur opgetrokken tussen degenen die de digitale technologie beheersen, en de anderen. Er zijn dus mazen waardoor degenen die geen digitale vaardigheden hebben, nog dieper wegglijden. Deze projectoproep moet dit verhelpen en digitale technologie toegankelijk maken voor alle Brusselaars om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie. Dat is een kwestie van digitale solidariteit”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Dit zijn de 9 winnende projecten:

 • “Primo Connect” van Convivialités: dit project is gericht op de digitale vorming van nieuwkomers.
 • “HackYourSelf” van BeCode: opleidings- en begeleidingsmodules over de nieuwe technologieën voor een doelgroep die ondervertegenwoordigd is in het technologische ecosysteem.
 • “Digital School for Women” van Womenpreneur: dit project bestaat erin vrouwen duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt via een opleiding in het herstellen en het weer gebruiksklaar maken van smartphones en tablets.
 • “L’aidant numérique” van Action et Recherche Culturelles: dit project bestaat uit de begeleiding van de digitalisering van de essentiële overheidsdiensten.
 • “De l’emploi d’insertion à l’emploi par les TIC !” van Fobagra: de invoering van een instrument voor de begeleiding in ICT voor werknemers van wie het inschakelingscontract afloopt.
 • “Hack Your Future Lab” van Open Knowledge: test van een nieuwe pedagogische methode voor de vzw die de programmeerlessen voor vluchtelingen en migranten verstrekt.
 • “Formation en informatique pour les aide-ménagères” van Espace Cultures & Développement: de invoering van opleidingsmodules in IT in het kader van een mobiele openbare computerruimte.
 • “Accompagnement pour l’insertion dans le secteur tech” van Molengeek: de ontwikkeling van professionele begeleiding van werkzoekenden die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt om een link te creëren tussen digitale opleiding en beroepsinschakeling.
 • “Digiboost in de sociale economie” van MAKS: dit project bestaat in het geven van informaticalessen aan personen die sociale ondernemingen en hun werknemers begeleiden.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

In deze crisis is het digitale de constante. Kan u goed overweg met de apps online?

Actualiteit
Peiling naar het gebruik van het Covid Safe Ticket

Vertel ons in drie klikken hoever u staat. Dat zal ons helpen om de acties zo te sturen dat de Brusselaars deze tools gemakkelijker zullen kunnen gebruiken. Hier is onze peiling naar het Covid Safe Ticket.

>>> Neem HIER deel aan onze peiling naar het Covid Safe Ticket.

Hoewel de gezondheidsmaatregelen veranderen in functie van het opflakkeren van deze pandemie, is de relevantie van de onlinetools voor het leiden van het dagelijks leven in de best mogelijke omstandigheden verworven en blijvend.

Bijgevolg vinden wij het belangrijk te weten hoe de Brusselaars deze tools ervaren. Hebt u uw Covid Safe Ticket gemakkelijk kunnen installeren? En hebt u geen problemen gehad om uw vaccinaties of testen op het scherm te krijgen?

De Brusselaars zo snel mogelijk helpen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen

Of het nu vaccinatie of het verkrijgen van een Covid Save Ticket betreft, de toegang tot onlineplatformen is de meest directe manier. Sinds het begin van deze crisis heeft de minister van Digitalisering de initiatieven opgevoerd om de Brusselaars die minder vertrouwd zijn met digitale interfaces, te helpen om de nodige vaardigheden te verwerven.

In mei en juni jongstleden werden acties uitgevoerd in de gemeenten waar de vaccinatiegraad het laagst is. Multimediabegeleiders verleenden deze dienst in verschillende gemeenten. Op pedagogische wijze werden Brusselaars die niet vertrouwd waren met digitale technologieën, meteen geholpen. De deelnemers zullen ook geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de Openbare ComputerRuimten (OCR) in Brussel bieden.

Daarnaast heeft de minister het plan voor digitale toe-eigening gelanceerd. Daartoe zet hij in op de toegankelijkheid van digitale instrumenten, opleiding van jongs af aan en begeleiding bij een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is. De digitale kloof is immers het gevolg van twee elementen: aan de ene kant de toegang tot IT-materiaal, en aan de andere kant het gebrek aan digitale vaardigheden.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

Eerste ontmoetingen rond digitale technologie

Actualiteit
Mevrouw Anna Piperal en de heer Gilles Babinet, gastsprekers van de eerste editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

Op 7 oktober stelde de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt in de Solvay bibliotheek de eerste editie voor van “Ontmoetingen rond digitale technologie – Welke digitale oplossingen zijn er voor een wereld die opnieuw moet worden uitgevonden?".

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te bestrijden en vandaag de essentiële oplossingen te bieden als reactie op de crisis, zijn digitale technologieën essentieel. De minister van Digitalisering Bernard Clerfayt wil ter gelegenheid van de Ontmoetingen rond digitale technologie een dynamiek van dialogen en uitwisselingen aanwakkeren. De uitdagingen en oplossingen van digitale technologie identificeren en tegelijkertijd ruimte maken voor een transparanter, coherenter en meer geïntegreerde IT-governance in het Brussels Gewest, dat is de ambitie van de Ontmoetingen rond digitale technologie.

De Ontmoetingen rond digitale technologie zullen de basis produceren voor de  opbouw van de nieuwe governance van digitale technologieën en IT die in het Brussels Gewest wordt geïmplementeerd.

“Digitale revolutie moet onderwerp van dialoog zijn”

De minister verwelkomde de directeuren-generaal van de tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget. Hij was ook dankbaar voor de betrokkenheid van andere overheidsdiensten en de aanwezigheid van "externe" genodigden uit de academische wereld en de privésector.

Openheid is kenmerkend voor het proces dat de minister in gang heeft gezet om organisatorische grenzen te doorbreken en ontmoetingen te bevorderen. "Het eerste punt van waakzaamheid is om elitarisme te vermijden". Deze technologieën zijn inderdaad van toepassing in al onze nieuwe praktijken zoals telewerken, coworking, samenwerkingsprojecten. Ze transformeren onze werkrelaties en ook onze menselijke relaties. In deze voortdurende ontwikkelingen is het belangrijk om de breuken te identificeren en te verhelpen. Dit is de reden waarom "digitale revolutie een onderwerp van dialoog moet zijn”, verduidelijkte Bernard Clerfayt. Het delen van informatie en het wissen van grenzen in de horizontale uitwisseling van knowhow biedt inderdaad nieuwe perspectieven voor de organisatie van de governance.

Sprekers uitgenodigd op de eerste editie Ontmoetingen rond digitale technologie

Bernard Clerfayt verwelkomde en introduceerde de twee gastsprekers van deze eerste avond. Mevrouw Anna Piperal presenteerde het digitale transformatiebeleid van haar land, Estland. Ze is directrice van het e-Estonia Briefing Centre (Uitvoerend en innovatief centrum in Tallinn). Estland is kampioen op het vlak van e-government. Voor Anna Piperal rijmt digitalisering met transparantie, efficiëntie en besparingen. Als fervente ambassadrice van "100% digitaal" heeft ze onder meer haar schouders gezet onder de Estse blockchain in de EU en leiding gegeven aan het bouwproject VR-Estonia, een virtual reality-platform waarmee iedereen zich kan onderdompelen in de Estse digitale realiteit.

De heer Gilles Babinet was de tweede gastspreker. Hij is de oprichter van vele bedrijven op uiteenlopende gebieden als consulting, constructie, mobiele muziek, co-creatie (eYeka), besluitvormingstools. Hij is ook lid van het Institut Montaigne en  docent aan de Faculteit Politieke Wetenschappen in Parijs. Momenteel is hij medevoorzitter van de “Conseil National du Numérique” (Nationale Raad voor Digitalisering), een adviescommissie die werd opgericht bij decreet van de president van de Franse Republiek. Hij is al 10 jaar Digital Champion bij de Europese Commissie, waar hij Frankrijk vertegenwoordigt om de voordelen van een digitale samenleving voor iedereen te promoten.

De tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget aanwezig op de Ontmoetingen rond digitale technologie:

Actiris, Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Bruxelles Formation, Net Brussel, het CIBG, parking.brussels, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) en de MIVB.

NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

Actualiteit
uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren: