NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

Actualiteit
uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Actualiteit
Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Het voordeel van digitale technologie is dat alle vakjes kunnen worden aangevinkt: eenvoudig, snel en duidelijk. Deze voordelen liggen evenwel nog niet binnen het bereik van alle Brusselaars en daar wringt de schoen. Het Brussels Gewest wil dat iedereen zijn leven kan vereenvoudigen dankzij digitale technologie. Digitale inclusie is een democratisch en maatschappelijk vraagstuk.

66 acties voor een verdubbeling van de inspanningen

Om zoveel mogelijk burgers te ondersteunen en toegang te geven tot deze voorzieningen, heeft de minister van Digitale Transitie Bernard Clerfayt een grootschalig plan voor digitale toe-eigening opgesteld, opgesplitst in 66 concrete acties.

Digitale achterstand begrijpen en opsporen

Een van deze acties voor digitale inclusie is het mobiliseren van gemeentepersoneel van de eerste lijn door hen op te leiden. Aldus worden ze de vehikels voor een vereenvoudigde toegang tot de onlinediensten. Easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels Gewest (CIBG), bieden in samenwerking met Brulocalis gemeenteambtenaren sensibiliserende workshops rond digitale inclusie aan.

Al bijna honderd eerstelijnsactoren

In juni waren er voor de eerste vier data 44 ingeschrevenen en tot op heden zijn 30 ambtenaren ingeschreven voor de eerste data in september, terwijl de capaciteit 48 deelnemers is. Daarna worden er zeven workshops gepland voor de OCMW’s.

De deelnemers die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld zijn allen van mening dat aan hun verwachtingen wordt voldaan en dat de aangeboden opleidingen kwalitatief hoogstaand zijn. Allen zullen de workshops aanbevelen aan hun collega's. Opgeleide mensen worden aangemoedigd om hun knowhow door te geven aan hun collega’s.

Tijdens de opleidingen in juni merkten we dat de deelnemers zeer verschillende achtergronden hadden en functies bekleedden op alle niveaus binnen de plaatselijke besturen.

Waar gaat het over?

De opleidingen worden verzorgd door WeTechCare, een sociale startup die digitale inclusie wil bevorderen door degenen die in het veld werken te sensibiliseren en op te leiden. Een presentatie van de uitdagingen van digitale inclusie stelt deelnemers in staat zich bewust te worden van de omvang van het probleem, zonder doemdenken. Nuances en gradaties in digitale kwetsbaarheid maken het mogelijk om de steun te moduleren: van bijstand naar een duwtje in de rug.

Kennis hebben van en rekening houden met weerstand is ook de sleutel tot het opzetten van de fasen om mensen te begeleiden.

Tijdens de opleidingen kunnen ambtenaren beter begrijpen welke houding ze moeten aannemen, afhankelijk van het kennisniveau van de persoon. Wat zijn de juiste vragen om te stellen? Welke oplossingen zijn er voor de persoon? Hoe weerstand overwinnen? Hoe het veld van mogelijkheden op het gebied van digitale toepassingen ontsluiten door alle mogelijkheden in de verschillende aspecten van het dagelijks leven voor te stellen?

Ten slotte worden diagnostische tools en oriëntatietools zoals 123 digit voorgesteld, evenals begeleidingsstructuren zoals de Openbare Computerruimtes (OCR). Bovendien worden, naast deze opleidingen voor gemeenteambtenaren, ook opleidingen voor OCR’s georganiseerd door CABAN, het collectief van Brusselse actoren voor digitale geletterdheid.

Eerste stap en herbruikbare tools voor digitale toe-eigening

Deze eerste workshops maakten het ook mogelijk om op basis van de gerapporteerde ervaringen de behoeften te inventariseren op het gebied van tools die beschikbaar moeten worden gesteld voor toekomstige online beschikbare opleidingen. Op die manier zal het mogelijk zijn om de modules die ter beschikking worden gesteld door de GSOB, de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vervolledigen.

De module "Digitale achterstand begrijpen en opsporen" is een eerste "generieke" fase, zodat de basis wordt verworven.

Een opleiding gericht op IRISbox zal bijvoorbeeld worden voorzien: hoe aansluiten? Wat kunnen we krijgen? Een complete module die uitgewerkt zal kunnen worden voor de GSOB, voor burgers, voor de Openbare Computerruimtes (OCR) en in de vorm van technische fiches.

Het doel is herbruikbare en aanpasbare tools voor digitale toe-eigening te produceren om besturen digitale vaardigheden bij te brengen die verder gaan dan de beheersing van hun "in-house" knowhow.

Openbudgets.brussels: het platform is verrijkt met de financiële gegevens van Actiris en Bruxelles Formation

Persbericht

Openbudgets werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen. Twee nieuwe besturen sluiten zich nu aan bij openbudgets: Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens geïntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.

Twee nieuwe Brusselse besturen maken hun debuut op openbudget: Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, en Bruxelles Formation, de Franstalige overheidsdienst voor beroepsopleiding. Hiermee komt het aantal instellingen dat hun gegevens over subsidies en overheidsopdrachten publiceert op 18.

Zo heeft Actiris voor het jaar 2020 meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro.

Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en ongeveer 100 subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

30 projecten om te leren werken met internet en onlinediensten in Brussels Gewest

Actualiteit
Om te leren werken met internet en onlinediensten

In de loop van 2021 zullen 30 projecten opgestart worden om de burgers te leren werken met internet en de onlinediensten, en dat een jaar lang. De projecten werden gekozen door een onafhankelijke vakjury na de projectoproep Digital Brussels.

De doelstelling van de activiteiten? Van digitale technologie een vector van integratie en deelname aan het maatschappelijke leven maken. Via sommige projecten wordt de verplaatsing van mobiele sociale teams georganiseerd; via andere wordt er op zoek gegaan naar mensen in moeilijkheden om hen begeleiding te bieden in de Openbare Computerruimtes (OCR) en via nog andere worden “buddies” of ervaringsdeskundigen ingezet.

Internet en onlinediensten leren gebruiken = nuttig voor privé- en beroepsleven

Stel je een gewest voor waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologie!

“De toekomst zal digitaal zijn. Het succes van deze projectoproep bevestigt het nut van een project om burgers te begeleiden bij een beter gebruik van digitale instrumenten en diensten voor het privé- en beroepsleven. Deze initiatieven zullen ons toelaten een grote stap voorwaarts te zetten om het potentieel van alle Brusselaars te vervullen”, verklaart de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt.

De voorgestelde activiteiten hebben met name betrekking op jongeren, werkzoekenden, mensen met een handicap, zieke kinderen die lessen volgen via afstandsonderwijs, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een migratieachtergrond, etc.

132 ingediende projecten

De projectoproep Digital Brussels, gelanceerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, resulteerde in een selectie van 30 laureaten (24 Franstalige dossiers en 6 Nederlandstalige dossiers) uit 132 voorgestelde projecten om internet te leren gebruiken, alsook de onlinediensten. Elk project krijgt financiële ondersteuning voor minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

Er werden 3 krachtlijnen bepaald voor projectdragers

De projecten die werden voorgesteld in het kader van de oproep Digital Brussels, moesten beantwoorden aan een van de volgende drie krachtlijnen: toegankelijkheid van de digitale tool, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een toegankelijke, digitale transformatie voor alle doelgroepen, inclusief de meest kwetsbaren. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

Digitale toe-eigening: 30 laureaten voor projectoproep Digital Brussels

Persbericht

Stel je een gewest voor waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologie! Vanuit dit streven is de projectoproep Digital Brussels tot stand gekomen. De projectoproep, gelanceerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, resulteerde in een selectie van 30 laureaten (24 Franstalige en 6 Nederlandstalige) uit 132 voorgestelde projecten. Elk project krijgt financiële ondersteuning voor minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

We moeten ervoor zorgen dat niemand achterblijft!

Technologische innovatie kan alleen als vooruitgang worden ervaren als alle lagen van de bevolking toegang hebben tot digitale technologieën en beschikken over de digitale vaardigheden die nodig zijn om een job te vinden; administratieve procedures online uit te voeren; de schoolcarrière van de kinderen te volgen; te communiceren met vrienden en familie; enz. Kortom, wat nodig is om toegang te hebben tot grondrechten en zich te integreren in onze steeds virtueler wordende samenleving.

De projecten die werden voorgesteld in het kader van de oproep Digital Brussels, moesten beantwoorden aan een van de volgende drie krachtlijnen: toegankelijkheid van de digitale tool, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een toegankelijke, digitale transformatie voor alle doelgroepen, inclusief de meest kwetsbaren. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

“De toekomst zal digitaal zijn. Het succes van deze projectoproep bevestigt het nut van een project om burgers te begeleiden bij een beter gebruik van digitale instrumenten en diensten voor het privé- en beroepsleven. Deze initiatieven zullen ons toelaten een grote stap voorwaarts te zetten om het potentieel van alle Brusselaars te vervullen”, verklaart de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt.

Geëngageerde en ambitieuze laureaten

De 30 winnende projecten werden geselecteerd door een onafhankelijke vakjury. Ze worden in de loop van 2021 uitgevoerd en zullen een jaar lang lopen.

De doelgroepen van de geselecteerde projecten zijn zeer divers: jongeren, werkzoekenden, mensen met een handicap, zieke kinderen die lessen volgen via afstandsonderwijs, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een allochtone achtergrond, enz.

De 30 projecten zijn heel verschillend, maar hebben allemaal een gemeenschappelijke ambitie: van digitale technologie een vector van integratie en deelname aan het maatschappelijke leven maken. Via sommige projecten wordt de verplaatsing van sociale teams georganiseerd; via andere wordt er op zoek gegaan naar mensen in moeilijkheden om hen begeleiding te bieden in de Openbare Computerruimtes (OCR) en nog via andere worden “buddies” of ervaringsdeskundigen ingezet.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Glasvezel: initiatief in lijn met gewestelijk beleid

Actualiteit
Glasvezel: initiatief in lijn met gewestelijk beleid

In het kader van de eerste Belgische week van de Kunstmatige Intelligentie onderstreepte de minister van Digitalisering Bernard Clerfayt reeds het belang van performante netwerken en de centrale plaats van glasvezel om de stabiliteit en de snelheid van verbindingen te garanderen.

Het Brussels Gewest heeft een ambitieus plan voor de uitrol van glasvezel. Het beheert trouwens het grootste netwerk (400 km lang) dat momenteel wordt gebruikt door de gewestelijke en plaatselijke besturen.

Bundeling van de infrastructuur

Vandaag kondigt operator Orange dat het in verschillende gemeenten een nieuwe generatie glasvezelnetwerken genaamd "Fiber-to-the-premise" zal installeren. Dit netwerk zal “volledig open en op passief niveau toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde providers, die er verbinding mee kunnen maken en kunnen vertrouwen op hun eigen actieve netwerkapparatuur", kondigt de  operator aan.

Dit nieuws past in het beleid dat Bernard Clerfayt op dit vlak wil voeren. Hij wil niet alleen dat het openbare netwerk wordt opengesteld, maar bovendien wil hij, volgens een nauwkeurig kadaster van de verschillende netwerkeigenaren, de infrastructuur bundelen en delen. Wat het IRISnet-netwerk betreft, is de doelstelling om de toegang tot het netwerk via een overheidsopdracht te commercialiseren.

Deze concretisering activeert de technologie van morgen

De geplande projecten, zoals het project dat vandaag door Orange is aangekondigd, passen nu al in het door de minister gewenste samenwerkingsperspectief. In zijn persbericht kondigt Orange namelijk aan dat "Providers hun eigen actieve apparatuur zullen kunnen aansluiten op het open netwerk of kunnen vertrouwen op die van andere operatoren, zoals die van Orange Belgium."

Naast de intenties en technologische hoogstandjes, moet vooral worden opgemerkt dat dit initiatief past in een context die zeer gunstig is om de ervaring van eindgebruikers en bedrijven te optimaliseren, evenals de toegang tot supersnelle verbindingen voor de technologische toepassingen van morgen.

Nieuwe opleiding om youtuber te worden!

Actualiteit
opleiding om youtuber

Startup Vie en Bruxelles Formation verenigen zich om de volkomen nieuwe opleiding “Youtuber worden voor jezelf of je onderneming” op te starten met de crème de la crème van de Belgische youtubers en start-ups!

Deze eerste youtuber-opleiding, die uniek is in haar soort, start op 28 september 2021 en zal 12 weken lang 15 Brusselse werkzoekenden vormen. De opleiding omvat 4 pijlers: video, audio, streaming en digital marketing.

De opleiding richt zich tot personen die hun eigen Youtube-kanaal willen oprichten of youtuber in een onderneming willen worden om content voor bedrijven te produceren.

“De nieuwe internetmedia zoals Youtube zijn vandaag niet meer weg te denken. 70% van de gebruikers online gebruikt dit format om een product of een dienst te ontdekken. Deze vaststelling rechtvaardigt ruimschoots de oprichting en opstart van de opleiding om youtuber te worden. Video is veel meer dan een gadget en de toekomst van de bedrijfscommunicatie. Deze nieuwe en korte topopleiding komt dus tegemoet aan een steeds grotere behoefte en opent nieuwe carrièremogelijkheden voor werkzoekenden”, stelt Bernard Clerfayt, de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk en Beroepsopleiding.

Zij zullen er zijn!

Tijdens de opleiding zullen bekende Belgische youtubers als Math (1,58 miljoen abonnees), ExVSK (523.000 abonnees), Silent Jill (385.000 abonnees) en Valentin Verthé (474.000 abonnees) aanwezig zijn om hun ervaringen te delen, advies voor de opstart te geven en hun beste trucs te verklappen om partnerschappen te onderhandelen.

Het is een unieke kans om de basis te leren voor het maken van podcasts, montages van korte clips en streamingtechnieken. “Onze opleiding is BeCode voor de creators van audio en video”, aldus Thierry Huart-Eeckhoudt, de CEO van Startup Vie.

Youtuber voor een onderneming?

Er is een nieuw beroep aan het ontstaan, namelijk dat van bedrijfs-youtuber. Een nieuw profiel dat de onderneming helpt om haar avontuur te vertellen in plaats van zich te verkopen.

In volle relance is het belangrijk dat de bedrijven hun bedrijfsavontuur kunnen vertellen dankzij de nieuwe formats van video, podcast en streaming.

“Via deze nieuwe opleiding wil Bruxelles Formation komaf maken met de conventies door werkzoekenden zonder veel academische bagage de kans te geven een job met toekomst uit te oefenen in de digitale marketing. Verschillende ondernemingen en start-ups hebben hun belangstelling reeds getoond en willen hen op het einde van de opleiding een stage aanbieden. We kijken ernaar uit om de krachttoeren van onze toekomstige youtubers te mogen aanschouwen!”, verklaart Olivia P’tito, de directeur-generaal van Bruxelles Formation.

De opleiding tot youtuber wordt afgesloten met een stage van 8 weken in een onderneming.

De beste Belgische start-ups zullen de stagiairs onthalen. Het gaat onder meer om Listminut, Univercells, Efarmz, Poppy, Sortlist, Easyvest, Beinfluence en Foodiz.

De deelnemende werkzoekenden zullen hun sociale voordelen kunnen behouden en een opleidingspremie ontvangen.