heropstart van de sportieve activiteiten

Brusselse regering maakt 1,6 miljoen euro vrij voor sportbeleid gemeenten

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

[…] “Het beoefenen van een sport brengt veel voordelen met zich mee en maakt het mogelijk om belangrijke waarden van het samenleven te verdedigen”, meent Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi).

“Door de gemeenten te steunen, geven we talrijke Brusselaars de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur waar ze kunnen ontspannen en stoom afblazen na een wekenlange lockdown.” […]

Tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien?

Minister Clerfayt : "Het is een kwestie van mate: tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien?"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

"De regering is in gesprek met de MIVB over deze kwestie", verklaarde minister Clerfayt op de set van LN24. "Een beslissing in eerste aanleg maakt het niet mogelijk om een ​​precedent te scheppen. Een algemene regel verdient een beroepsprocedure. Wij zijn van mening dat een enkele rechterlijke beslissing geen regel vormt. Het is aan de politiek om te beslissen", zei hij.

Minister Clerfayt herhaalde het standpunt van zijn partij. Volgens hem moet er een "gematigdheid" zijn in het hoofd van de medewerkers van de openbare dienst. "Het is een kwestie van mate: tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien? Het is een kwestie van identiteit, het moet met veel terughoudendheid gebeuren", merkte hij op.

Lees meer

In de commissie Dierenwelzijn veel vragen kwamen

"Liever politiepaarden dan rubberen kogels"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

De politie te paard stond ter discussie na hun optreden op La Boum. Men vroeg zich af: is de inzet van paardennog wel van deze tijd? Om die vraag te beantwoorden gingen parlementairen uit de commissie Dierenwelzijn op bezoek bij de politieruiters en hun paarden: "Ik ben niet tégen alternatieven, maar ze moeten dan wel beter zijn."

[…] Minister Clerfayt zegt na het bezoek dat hij een "groot voorstander" is van de inzet van paarden. Hij zag als burgemeester dat de dieren vaak een positief effect hebben.

Digitale skills in coronatijden

Geen digitale skills in coronatijden: 'Wat is mijn e-mailadres ook alweer?"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

Toen de Brusselse regering in februari haar Plan voor Digitale Toegankelijkheid voor de komende drie jaar aankondigde, noemde minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) de coronacrisis een 'teletijdmachine'. “Niemand had kunnen vermoeden dat digitale technologieën in minder dan een jaar tijd een onvermijdelijk onderdeel van ons leven zouden worden.”

Lees meer op de website

Ruim 200 meldingen over discriminatie bij sollicitaties in Brussels Gewest

Uittreksel uit het artikel verschenen in Knack

Vorig jaar hebben 215 werkzoekenden melding gemaakt van discriminerende ervaringen bij het solliciteren in het Brussels Gewest. Dat blijkt uit recente cijfers van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, die De Morgen en Le Soir konden inkijken.

[…] 'Het aantal meldingen is te laag', zegt ook Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi). 'In het Brussels Gewest worden bijna jaarlijks honderdduizend arbeidsovereenkomsten getekend. Dat zou betekenen dat er bij minder dan 0,3 procent meldingen van discriminatie bij aanwerving zijn. Dat is niet de realiteit.'

[…]

Laptops voor beroepsopleidingen

Laptops voor vdab

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

De laptops worden aangekocht met een budget van 180.000 euro uit het Brusselse relanceplan.

[…] De overige 35 laptops worden voorbehouden voor nieuwe projecten, specifiek gericht op kortgeschoolde Brusselse werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
“In deze periode waarin de economische activiteit afneemt, roep ik alle Brusselaars op om deze tijd te benutten om opleidingen te volgen, hun competenties te verbeteren en hun cv aan te vullen. De gezondheidscontext dwingt ons echter om steeds meer opleidingen op afstand uit te werken die beschikbaar zijn via de computer”, licht Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) toe.

Lees meer op de website van HLN

Premie van 500 euro voor ambtenaren van gemeenten en OCMW

Premie van 500 euro voor ambtenaren van gemeenten en OCMW

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

[…] "Het is meer dan 12 jaar geleden dat de lonen van de plaatselijke ambtenaren werden opgewaardeerd. En voor de hoogste niveaus meer dan 20 jaar geleden. Ze staan niet op gelijke voet met de ambtenaren van de andere machtsniveaus. Tal van gemeentelijke ambtenaren ruilen het plaatselijke niveau voor de gewestelijke of federale overheidsdiensten", aldus minister Clerfayt. Voor deze legislatuur wordt ruim 170 miljoen vrijgemaakt: 15 miljoen dit jaar, 22,5 miljoen in 2021, 33,8 miljoen in 2022, 45 miljoen in 2023 en 56,3 miljoen in 2024.

[…] Zoals bij de vorige opwaarderingen zal een deel van de premie ten laste zijn van de werkgevers van de plaatselijke ambtenaren, namelijk de gemeenten. "Het Gewest is nog nooit zo massaal tussengekomen voor de gemeentelijke medewerkers. In 2020 nemen we bijna 87% van de kosten van de maatregel op ons. En van 2021 tot 2024 zullen we bijdragen voor 75% van de totale kosten", besluit minister Clerfayt.

[…]

Lees meer op de website

Dolfinaria verbieden

Dolfinaria verbieden

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi): "Met dit verbod wil ik de vestiging van een waterpark op het Brusselse grondgebied onmogelijk maken en een krachtige boodschap richten tot de gewesten en landen die dat nog wel toelaten. De negatieve gevolgen van de gevangenschap van deze dieren voor hun fysieke en mentale gezondheid zijn al lang gekend. Tal van landen hebben al een heel beschermende wetgeving voor zeedieren aangenomen door hun gevangenschap in themaparken te verbieden."

Alternatieven voor dierproeven

50.000 euro voor kadaster van alternatieven voor dierproeven

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

De Brusselse regering kent de VUB een subsidie van 50.000 euro toe om de oprichting van een kadaster van alternatieve methodes voor dierproeven voort te zetten. Met een grotere toepassing van deze methodes is het niet enkel de bedoeling om het dierenwelzijn te verbeteren, maar ook om het aantal gebruikte proefdieren te doen afnemen.

Artikel Bruzz.be

Meer dan 1.000 laptops verdeeld in secundaire scholen

Meer dan 1.000 laptops verdeeld in secundaire scholen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

[…] In april kondigde Clerfayt aan dat 117 laptops beschikbaar zouden worden gesteld voor sociaal kwetsbare
studenten. Afgelopen juli stemde de Brusselse regering ermee in om een bedrag van meer dan 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om computerapparatuur aan te schaffen, die ter beschikking wordt gesteld van studenten uit achtergestelde wijken. "In de maand oktober zijn 670 laptops verspreid. Net op tijd om de overstap naar het afstandsonderwijs te maken", luidt het.

[…]