Meer dan 1.000 laptops verdeeld in secundaire scholen

Meer dan 1.000 laptops verdeeld in secundaire scholen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

[…] In april kondigde Clerfayt aan dat 117 laptops beschikbaar zouden worden gesteld voor sociaal kwetsbare
studenten. Afgelopen juli stemde de Brusselse regering ermee in om een bedrag van meer dan 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om computerapparatuur aan te schaffen, die ter beschikking wordt gesteld van studenten uit achtergestelde wijken. "In de maand oktober zijn 670 laptops verspreid. Net op tijd om de overstap naar het afstandsonderwijs te maken", luidt het.

[…]

Een nieuw project te ontwikkelen dat werklozen makkelijker aan een job in de zorg moet helpen.

Actiris werkt aan nieuw platform om werklozen in zorg tewerk te stellen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

Minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) heeft aan de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris gevraagd om een nieuw project te ontwikkelen dat werklozen makkelijker aan een job in de zorg moet helpen.

“Vorige lente, tijdens de eerste golf coronabesmettingen, zagen we dat er vooral een tekort was aan materiaal. Vandaag is dat tekort duidelijk te zien in de werkkrachten die in de zorgsector voor handen zijn,” zegt woordvoerster van Clerfayt, Pauline Lorbat. Om die reden heeft Clerfayt de opdracht gegeven aan Actiris om iets gelijkaardigs op poten te zetten zoals ‘helpindezorg.be’ van de VDAB.

De jobs die de tijdelijk werklozen zouden kunnen invullen, zijn bijvoorbeeld maaltijden rondbrengen, onthaal en begeleiding van bezoekers, ontsmetten van materiaal, ondersteuning van callcenters en animatie voor bewoners en patiënten. Ingaan op de vacatures gebeurt op vrijwillige basis, tijdelijk werklozen zullen dus niet verplicht worden.

Lees op de Bruzz-website

Interview - Bruzz.be

Interview van Bernard Clerfayt - Bruzz.be

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Bruzz”

De digitale achterstand is er op verschillende niveaus in Brussel: bij senioren, bij kansarme vrouwen, et cetera. Bij werklozen is dat wel degelijk een probleem. Ze moeten niet alleen hun mails kunnen lezen, maar ook bijvoorbeeld hun cv met foto uploaden. Heel wat werklozen hebben thuis geen computer.
Vanuit mijn bevoegdheid Digitale Transitie, werk ik aan een plan met onder meer die werklozen als doelgroep. Ze zullen extra coaching krijgen. Dat is een win-win voor Actiris, dat de werkloze beter kan volgen, maar ook voor de werkzoekende die zo nieuwe vaardigheden aanleert.

Interview - Clerfayt: ‘De stadstol is een uitgestoken hand’

Adoptie nog steeds mogelijk

Adoptie nog steeds mogelijk

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Nieuwsblad”

Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) benadrukt dat uit geen enkele wetenschappelijke studie blijkt dat het coronavirus overgedragen kan worden tussen dier en mens. “De activiteiten van de asielen zijn essentieel en noodzakelijk voor het welzijn van onze dieren. Aangezien de vrijwilligers toegang hebben tot de asielen om de dieren te verzorgen, denk ik dat de adopties in de Brusselse asielen kunnen blijven doorgaan”, zegt hij. (amg)

Meldpunt voor discriminatie op arbeidsmarkt

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Morgen

[…] Een gratis telefoonnummer (0800 35 089) moet ervoor zorgen dat het aantal meldingen van discriminatie bij sollicitaties groeit. Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) kwamen de dienst inhuldigen. Clerfayt zei dat er in 2018 slechts een honderdtal meldingen van discriminatie binnenliepen in Brussel, maar dat er mogelijk nog veel meer gevallen waren.

Bonden en Brusselse regering bereiden onderhandelingen vanaf 2020 voor

Clerfayt herhaalde dat hij de syndicale eisen "gegrond en legitiem" vond

Uittreksel uit het artikel verschenen in Pickx

Aan de regeringstafel zaten naast minister-president Vervoort ook nog minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) en minister Alain Maron (Ecolo), binnen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de OCMW's en de ziekenhuizen. Clerfayt herhaalde dat hij de syndicale eisen "gegrond en legitiem" vond en dat hij een duidelijk kader wil om de verschillen in personeelsbeleid tussen de Brusselse gemeenten weg te werken. Hij pleitte ook voor een objectivering van het debat over de statutaire ambtenaren en wees erop dat ook de gemeenten als werkgever bij het hele onderhandelingsproces betrokken moeten worden.

Lees Meer

Actiris moet volgend jaar besparen: '38 miljoen euro minder'

Actiris moet volgend jaar besparen: '38 miljoen euro minder'

Uittreksel uit het artikel verschenen in BRUZZ

Arbeidsbemiddelaar Actiris zal het in 2020 met minder geld moeten doen. Volgens sommige bronnen gaat het om een besparing van 38 miljoen euro. Bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi) bevestigt dat het budget van Actiris krimpt, maar wil nog niet zeggen om hoeveel besparingen het gaat.

[…] "Het klopt dat we het budget van Actiris verlagen", bevestigt Pauline Lorbat, woordvoerster van Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi), aan BRUZZ. "Alle ministers (van de Brusselse regering, red.) hebben de vraag gekregen om te kijken waar ze binnen hun bevoegdheden kunnen besparen."

[…] Maar volgens Lorbat is die vrees onterecht. "De besparingen zullen geen impact hebben op de uitbetaling van gesubsidieerde contractuelen", aldus de woordvoerster van minister Clerfayt. "De besparingen zullen zullen zelfs geen impact op de werking van Actiris hebben." Dat kan volgens het kabinet van de minister door enkele "technische aanpassingen van het budget", onder meer met betrekking tot "onderbenut geld", aldus de woordvoerster nog. […]

Lees meer

Clerfayt (Défi) stoft dierencode af met nieuwe versie

Clerfayt (Défi)stoft dieren code af met nieuwe versie

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Bruzz”.

Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) vaardigt een nieuwe lijst uit die bepaalt welke dieren in het Brussels gewest toegelaten zijn als huisdier. De oude code was volgens Clerfayt dringend toe aan een update. “De huidige reglementering is verouderd. Roofvogels bijvoorbeeld worden al te vaak uit hun natuurlijke habitat gehaald. Met deze nieuwe code komt daar een einde aan.”

[…] "Sommige mensen deinzen er vandaag niet voor terug om roofvogels in huis te halen, weg van hun natuurlijke habitat. Dat zorgt voor het nodige dierenleed, ook al omdat er voor het dier vaak te weinig leefruimte voorzien is."

Clerfayt: 'Als Vlaanderen verder wil defederaliseren, wordt Brussel naar Wallonië geduwd'

Clerfayt: 'Als Vlaanderen verder wil defederaliseren, wordt Brussel naar Wallonië geduwd'

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Bruzz” op 2 octobre.

Hij wou eigenlijk alleen in de gewestregering stappen als hij ze had mogen leiden, maar Bernard Clerfayt (Défi) is dan toch minister geworden. Als minister van ‘De Hete Hangijzers’ mag hij nu een oplossing vinden voor de werkloosheid, supersnel internet, onverdoofd slachten en toezien op de balans tussen gemeenten en Gewest. “Ik kan het 5G-netwerk ontwikkelen zonder nieuwe stralingsnormen.”

Lees meer op Bruzz.be