Brussels relanceplan: werk en steun voor kwetsbare families zijn prioritair

De Brusselse Regering vervolledigt haar noodmaatregelen voor de relance door een bijkomend budget van 120 miljoen euro vrij te maken. Deze nieuwe fase in het relanceplan zal binnenkort voorgesteld worden aan het Brussels Parlement.

Deze nieuwe reeks maatregelen die de Brusselse Regering trof, heeft rechtstreeks betrekking op personen en ondernemingen die ondersteuning van de overheden nodig hebben. Minister Bernard CLERFAYT stuurt het beleid aan voor de werkzoekenden en de gezinnen.

Digiskills: test je digitale aanleg en vaardigheden!

Sinds het begin van de crisis maken we intensief gebruik van digitale tools. Ook het internetverkeer is met 50% gegroeid. 

De organisatie van de productie en diensten binnen bedrijven volgt deze versnelde digitalisering, net als hun personeel. Dit geldt a fortiori voor werkzoekenden die zich moeten aanpassen en voorbereiden door de nodige opleidingen te volgen.  

Bernard Clerfayt op Facebook Live: “Veel werknemers die over het algemeen minder gewaardeerd worden, hebben getoond dat zij een belangrijke rol in onze samenleving spelen.”

 

Dinsdag 19 mei 2020 – 12:00

Bernard Clerfayt kreeg enorm veel vragen op maandag 18 mei op zijn Facebook Live. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste onderwerpen. Andere thema’s werden door de minister van Werk en Beroepsopleiding behandeld tijdens zijn interview van vrijdag op BX1.

Nieuwe steunmaatregelen van Brusselse Regering op vlak van werk

De Covid-19-pandemie is de grootste gezondheidscrisis waarmee het Brussels Gewest sinds zijn oprichting te maken krijgt. Het heeft gevolgen voor het economische en sociale leven. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft daarom een akkoord bereikt over nieuwe maatregelen.

Wat werk betreft, kent de Brusselse regering drie soorten financiële steun toe aan de sector van de dienstencheques, een van de grootste tewerkstellingspolen in het Brussels Gewest.

Hervatting alternerende opleidingen voor essentiële sectoren

Door de gezondheidscrisis krijgen verschillende sectoren te maken met een grote behoefte aan arbeidskrachten. Om de actieve teams te ontlasten, zullen sommige alternerende opleidingen voor de essentiële sectoren vanaf maandag 27 april heropgestart kunnen worden, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Shopmanager, bakker, slager, begrafenisondernemer, enz. In totaal gaat het om 12 alternerende opleidingen en 150 stagiaires ouder dan 18 jaar.

Op zoek naar een job? Competenties verbeteren?

Een week lang, van 4 tot en met 8 mei, organiseert het EFP, het Brusselse centrum voor het alternerend onderwijs, een reeks workshops in verband met de verschillende beroepen.

Het principe: virtuele ontmoetingen aanbieden met professionals uit jouw sector zodat jij je vragen kan stellen in verband met het EFP, het alternerend leren of een beroep/een opleiding in het bijzonder. Iedere workshop duurt 30 minuten en is als volgt opgebouwd:

Word niet zot in uw kot ! – Coronacrisis: Brusselse werkzoekenden uitgenodigd om online opleiding te volgen

Brussel, 8 april 2020 – Op vraag van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, nodigen Actiris en Bruxelles Formation de Brusselse werkzoekenden uit om tijdens de coronacrisis online een opleiding te volgen. Met deze bijkomende maatregel kunnen werkzoekenden tijdens de quarantaine hun vaardigheden verbeteren, aangezien twee derde van de Brusselse werkzoekenden laaggeschoold is of een diploma heeft dat niet erkend is in België.

Raamovereenkomst met ICT-sector afgesloten in Brussels Gewest

De Brusselse Regering kondigt vandaag trots aan dat er een nieuwe raamovereenkomst met de ICT-sector werd afgesloten.

Dat is een erg belangrijke sector voor de toekomst van de Brusselaars. De digitalisering van onze economie is aan de gang, en aldus ontstaan nieuwe jobs en nieuwe competenties, alsook de evolutie van de reeds door de werknemers verworven competenties. Het is dus essentieel dat de Brusselaars opgeleid kunnen worden voor de beroepen van morgen.