Minister van Administratieve Vereenvoudiging

Het axioma van administratieve vereenvoudiging luidt: de gebruiker komt op de eerste plaats.

Hoe kunnen we in elke instelling en in elke fase van administratieve handelingen de dienstverlening optimaliseren met een minimum aan verplichtingen en tijdverlies voor de burger?

In een Gewest met tal van complexe structuren is het ten dienste stellen van de openbare diensten van elke Brusselaar voor de minister van Administratieve Vereenvoudiging de hoofdbetrachting van het gevoerde beleid.

Eenvoudigere administratieve handelingen, met hulp, indien nodig

Sinds 1 januari 2021 is het principe van de eenmalige gegevensverzameling van toepassing. Een administratie mag de burger niet om informatie vragen die reeds beschikbaar is een databank met authentieke gegevens. Dat is het beginsel dat werd ingevoerd door de ordonnantie “Once Only”. Gedaan met het opvragen van de gezinssamenstelling, aanslagbiljetten, etc.!

Overbodige procedures worden geleidelijk aan geschrapt, wat ons leidt naar de automatisering van rechten, zoals bijvoorbeeld in de toekenning van gezinsbijslagen.

De democratische controle gemakkelijk toegankelijk maken

Openbudgets.brussels is sinds mei 2021 toegankelijk om de transparantie van de uitgaven van de Brusselse openbare besturen te waarborgen. Hoeveel bedragen de subsidies die gestort werden? Welke vzw’s en ondernemingen hebben de meeste subsidies ontvangen? Etc. Transparantie over deze gegevens is voortaan werkelijkheid.

De elektronische facturatie: eenvoudiger en voordeliger

Het elektronisch factureren wordt veralgemeend in het kader van de overheidsopdrachten sinds 1 november 2020. De stroom verloopt bijna volledig automatisch, wat sneller en veiliger is (23.332 elektronische facturen ontvangen).

De interfaces moderniseren en de toegang eenvormig maken

De Gewestelijke Webstrategie zal het aanbod aan gewestelijke webdiensten vereenvoudigen en harmoniseren door de gebruiker centraal te stellen. Momenteel telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 200 websites! Een echte hersenbreker voor de burger. De minister van Administratieve Vereenvoudiging wil tegen 2026 alle informatie bijeenbrengen op minder dan 13 websites! Eenvoudiger, een minder grote milieuvoetafdruk en minder kosten!
De eerste fase van deze belangrijke beleidswerf werd afgerond. Vandaag telt het Brussels Gewest een nieuwe portaalsite, be.brussels. De uitrol van de thematische websites is aan de gang.

Digitaal Brussel vereenvoudigt de procedures

Door garanties te bieden en het gebruik van digitale technologie in de relaties tussen de Brusselaars en de administraties te verduidelijken, vereenvoudigt de ordonnantie Digitaal Brussel de procedures.

Brusselaars die het digitale kanaal kiezen om te communiceren met de administratie, zijn verzekerd van de geldigheid van de handelingen en genieten alle voordelen van de digitale technologie: volledige beschikbaarheid van de procedures, snelheid, toegang tot het dossier, integratie van de reeds gekende gegevens en bijstand indien noodzakelijk. De medewerkers van de overheidsdiensten worden overigens opgeleid om de burgers te begeleiden bij de digitalisering van de dienstverlening (161 deelnemende medewerkers in 2021).

Gebruikers die een andere manier verkiezen, zoals via de telefoon, de post of het loket, hebben de waarborg dat zij toegang hebben tot een van deze kanalen.

Brusselaars die het digitale kanaal kiezen om te communiceren met de administratie, zijn verzekerd van de geldigheid van de handelingen en genieten alle voordelen van de digitale technologie

Nuttige linken:

Enkele nieuwsberichten over administratieve vereenvoudiging: