Administratieve vereenvoudiging

We moeten voortdurend aandacht hebben voor administratieve vereenvoudiging. Zij heeft betrekking op al onze besturen en instellingen van de Brusselse, gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten. Administratieve vereenvoudiging dient om de dienstverlening aan de burgers en ondernemers in Brussel, de gebruikers van de overheidsdiensten, te verbeteren.

De digitalisering van de administratieve ondersteuning, de virtuele loketten en de platforms voor onlinediensten zijn middelen die werden ingevoerd om de interacties tussen de gebruikers en de diensten vlotter en transparanter te laten verlopen.

Minister Bernard Clerfayt, belast met administratieve vereenvoudiging, meent dat deze onontbeerlijke evoluties begeleiding veronderstellen om de digitale inclusie van elkeen te bevorderen : burgers, handelaars en ondernemers.

Het overheidsagentschap Easybrussels verzekert de transversaliteit en voert het beleid uit dat door de minister bevoegd voor administratieve vereenvoudiging werd uitgestippeld. Dit is de visie van de minister: tegemoetkomen aan de noden van de besturen, en daarbij de gebruiker in het centrum van de administratieve relatie plaatsen.

Dit zijn de operationele pijlers voor de politieke actie van de minister:

  • Een inventaris opstellen met de noden van de gewestelijke en gemeentebesturen;
  • Een actieplan voor 2020-2025 voorstellen en promoten en
  • De invoering van het plan op het niveau van het gewest, zoals bij de plaatselijke besturen, begeleiden en communiceren met de gebruikers.

Enkele voorbeelden van geplande maatregelen:

  • Stimuleren van het online maken van een afspraak en het gebruik van nieuwe kanalen zoals chatbots, virtuele loketten, etc.;
  • Een gewestelijke webstrategie coördineren;
  • Formulieren vereenvoudigen en hun digitalisering veralgemenen;
  • De eBox (centralisering van gedigitaliseerde documenten om de uitwisseling van informatie te bevorderen) invoeren;
  • Opleiding aanbieden voor digitale tools en het werk op het terrein ondersteunen om toegang te krijgen tot digitale tools;
  • […]