NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

Actualiteit
uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

"Openbudgets.brussels werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen."

Persartikel
Actiris verstrekte vorig jaar 338 miljoen aan subsidies

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws".

Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens ge ntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

"Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger." (WHW)

Transparant financieel beleid van Actiris en Bruxelles Formation

Actualiteit
Actiris en Bruxelles Formation publiceren hun financiële gegevens op openbudgets

Het platform openbudgets.brussels breidt uit. Actiris en Bruxelles Formation publiceren er voortaan hun financiële gegevens. Op het platform publiceerden ze de data voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit is een garantie van transparantie voor het financieel beheer van Actiris en Bruxelles Formation.

Openbudgets.brussels werd eind mei gelanceerd en onthult de verschillende subsidies en de talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen.

Alle administraties van het Gewest en plaatselijke besturen  zijn betrokken

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

“Het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie”

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.”

Meer dan 1000 overheidsopdrachten zijn betrokken

In 2020 heeft Actiris meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro. Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en een honderdtal subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

Openbudgets.brussels: het platform is verrijkt met de financiële gegevens van Actiris en Bruxelles Formation

Persbericht

Openbudgets werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen. Twee nieuwe besturen sluiten zich nu aan bij openbudgets: Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens geïntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.

Twee nieuwe Brusselse besturen maken hun debuut op openbudget: Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, en Bruxelles Formation, de Franstalige overheidsdienst voor beroepsopleiding. Hiermee komt het aantal instellingen dat hun gegevens over subsidies en overheidsopdrachten publiceert op 18.

Zo heeft Actiris voor het jaar 2020 meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro.

Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en ongeveer 100 subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Opgeven is altijd een vergissing”

Actualiteit
Internview de Bernard Clerfayt lors de son émission sur LN24

Dit artikel bevat de belangrijkste punten die de Brusselse minister Bernard Clerfayt naar voren heeft gebracht tijdens een interview met LN24 op maandag 31 mei 2021.

De gezondheidscrisis, de horeca en de heropstart

Ik hoop dat we in de zomer echt zullen kunnen heropstarten! De crisis is nog niet voorbij; ik denk daarbij aan de evenementensector, aan de toeristische sector, aan iedereen die geen terras en binnenactiviteiten heeft.

In de horeca werden veel vacatures gepubliceerd, omdat een groot aantal werknemers uit de sector een job heeft gevonden in andere sectoren. De horecasector was bevreesd zijn personeelsleden met hun competenties te verliezen.

Over de faillissementen hebben we op dit ogenblik nog geen precieze cijfers. Soms zijn situaties die in het begin al kwetsbaar waren, door de crisis nog kwetsbaarder geworden. Wat de faillissementen betreft, zullen we de dingen jammer genoeg geleidelijk zien gebeuren.

Het positieve is dat de werkloosheid niet veel gestegen is in Brussel, wellicht omdat veel mensen tijdelijk werkloos zijn. Wij moeten ervan uitgaan dat hoe krachtiger het herstel zal zijn in de sectoren die zich kunnen herstellen en die het goed doen, des te groter de kans is dat wij de schade voor de werkgelegenheid kunnen beperken.

Jeugdwerkloosheid

Veel van de bedrijven die hun werkzaamheden hebben stopgezet, hebben hun personeel in dienst gehouden dankzij de tijdelijke werkloosheid, maar zij hebben geen personeel meer in dienst genomen vanwege de onzekerheid over de toekomst. Al degenen die de arbeidsmarkt betraden, werden geconfronteerd met een tamelijk trage markt met weinig aanwervingen. Het is dan ook de jeugdwerkloosheid die sterk gestegen is, terwijl de totale werkloosheid weinig toegenomen is.

Ongeveer 8.000 jongeren onder de 25 jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden en dit aantal zou in september nog hoger kunnen liggen. We stellen vast dat de toename van het aantal jonge werkzoekenden groter is in de gemeenten van de tweede ring. Jonge afgestudeerden zijn daar meer aanwezig en hebben geen werk gevonden, terwijl de minst gekwalificeerde jongeren uit de centrale wijken wel werk hebben gevonden. Aangezien de agentschappen van Actiris gesloten waren, konden sommige mensen zich bovendien gedurende een hele periode niet inschrijven, wat de stijging ook verklaart.

Goed moment om eigen zaak op te starten?

De markt is moeilijk, maar in een economische crisis zullen sommige bedrijven failliet gaan en andere worden opgestart. Er zullen nieuwe vormen van consumptie en productie op gang komen. En dat is een enorme kans. Dus voor degenen die ideeën hebben: dit is het moment om een eigen zaak op te starten. Het is altijd een vergissing om op te geven. Er zijn genoeg jonge mensen die een eigen zaak beginnen; er zijn genoeg steunformules. Er zijn nog steeds goede ideeën om over te nemen of in het buitenland te pikken. Er moeten projecten worden uitgevonden.

In het Brussels Gewest beschikken we over een goed kader dat het mogelijk maakt jongeren te ondersteunen. Er is een hele reeks digitaal georiënteerde bedrijfscentra, financiële steun en begeleiding voorhanden.

Laïciteit en de hoofddoek

Het onderwerp ligt gevoelig en is zeer politiek geladen; het is niet onredelijk dat politici het aangrijpen om de zaken te laten vooruitgaan. Het is een kwestie van identiteit en belangrijk voor de erkenning van iedereen. Alle vrouwen moeten kunnen beslissen om te werken en er mag geen gevoel van discriminatie zijn. In mijn partij stellen we dat in het openbaar ambt, wanneer je een openbare functie aanvaardt, je uiteraard recht heeft op respect voor je identiteit, je overtuigingen en je geloofsovertuiging. Ambtenaren mogen niet gepest worden, maar wanneer je in dienst staat van het publiek, moet je je gematigd opstellen tegenover je klanten, je gebruikers; dat is een kwestie van niveau. Wij zijn voorstander van een neutrale openbare dienst, een neutraal voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van religie. Een ambtenaar richt zich tot mensen die niet de keuze hebben om een andere dienst te gebruiken. Ik denk dat deze beslissing in eerste aanleg, waarbij het verbod op het dragen van de hoofddoek in een zeer specifiek geval als discriminerend wordt beschouwd, geen precedent schept. Het betreft de zaak van een vrouw die zich gediscrimineerd voelt in het kader van een concours voor een baan. Als deze zaak tot algemene regel wordt verheven, zou er beroep tegen moeten worden aangetekend.

De politici moeten beslissen; wij denken dat een rechterlijke beslissing er geen algemene regel van maakt. De kwestie is altijd het evenwicht tussen de religieuze identiteit en de dienstverlening die aan de cliënt verschuldigd is. Is het alleen de vrijheid van de ambtenaar die telt? Of houden we ook rekening met de gebruiker?

Wat de beperking tot gezagsfuncties betreft, is deze nuancering zeer ingewikkeld om toe te passen. Ze lijkt me niet erg geschikt voor het genereren van geldige oplossingen.

En wat met extreemrechtse opvattingen in het leger?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat een werknemer tijdens zijn werkuren doet en wat hij buiten zijn werk doet. Een ambtenaar die de hele dag zijn werk met terughoudendheid en zin voor dienstbaarheid verricht, kan 's avonds een conferentie bijwonen en een mening hebben. Iedereen heeft recht op respect voor zijn mening. Wat extreemrechts betreft, is het niet strafbaar om een ideologie te hebben, hoe afschuwelijk die ook is. Wat wel strafbaar is, is trachten mensen te werven.

Je kan een idee niet uit iemands hoofd halen, maar we moeten wel vermijden dat deze personen mensen uitnodigen om hun opvattingen te volgen. Wat we moeten doen, is voorkomen dat mensen tot daden overgaan of zich bekeren.

Het is onmogelijk te veranderen wat in de hoofden van de mensen zit, maar ze moeten hun visie wel binnenskamers houden en niet mee naar buiten nemen, alsook anderen niet nadoen.

Transparantie van overheidsfinanciën: openbudgets.brussels

Mensen klagen altijd over wat er met overheidsgeld wordt gedaan, of ze hebben twijfels. Wordt het geld wel goed besteed? Het is erg ingewikkeld om te weten te komen waar het geld naartoe gaat. Wij hebben een grote inspanning geleverd om de transparantie in het Brussels Gewest te verbeteren. Deze mogelijkheid bestond al, maar was erg moeilijk te vinden. Van dit recht op transparantie werd weinig gebruikgemaakt.

We hebben alles samengebracht op één website: openbudgets.brussel. Dit is de verstgevorderde inspanning op het gebied van transparantie in Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen misschien. Elke actor wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn KBO-nummer, een unieke identificatiecode. We weten wie geld ontvangt, en wie geld geeft.

Via een zoekopdracht bekom je alle subsidies die werden toegekend aan een actor, een vzw, een onderneming, alsook alle overheidsopdrachten van het Brussels Gewest en alle subsidies, tot op de laatste euro.

Dit is een garantie voor transparantie die politieke debatten mogelijk zal maken. En het is belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in wat er met hun geld wordt gedaan.

In een interview heb ik de eerste burgemeester van Parijs geciteerd: “Openbaarheid betekent het volk beschermen.” De burgers hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt, en om dat mogelijk te maken, moeten de overheden zich inspannen om die procedures transparant te maken. Waarom de naam “Openbudgets”? Omdat we de Europese naam behouden hebben.

Openbudgets.brussels: transparantie van overheidsfinanciën

Actualiteit
Openbudgets.brussels: transparantie van overheidsfinanciën

"Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.” Met deze verwijzing naar het in 1789 genoemde principe van het recht op informatie, bevestigt Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, zijn gehechtheid aan het principe van transparantie van de overheidsfinanciën.

Een tool met verschillende voordelen

Het Brussels Gewest lanceert deze website om echte transparantie van de financiële stromen van de Brusselse overheidsinstellingen mogelijk te maken. Deze website, openbudget.brussels, bevat meer dan 245.000 datalijnen en biedt verschillende voordelen.

Nieuwigheid: het gemak waarmee data door de burger verwerkt en hergebruikt kunnen worden. Openbudgets.brussels geeft een antwoord op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

We anticiperen op de vraag van burgers met respect voor de privacywetgeving.

In tegenstelling tot het kadaster van subsidies van de Federatie Wallonië-Brussel (dat enkel de gegevens van het centrale bestuur bevat), behelst Openbudgets gegevens van 16 afzonderlijke besturen. In de Brusselse context is dit een organisatorisch en technisch hoogstandje.

Het Brussels Gewest gaat verder dan de belofte van een kadaster van subsidies en biedt een van de meest uitgebreide tools in België. Openbudgets een evoluerende tool. Hoewel de site een eerste stap is in de financiële transparantie in het Brussels Gewest, kan hij verder worden ontwikkeld, met name door de gegevens van de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) te integreren.

Wat kunnen we vinden op Openbudgets?

Openbudgets brengt alle budgettaire gegevens samen die door de gewestelijke overheidsdiensten in boekhoudsystemen worden gecodeerd en gepubliceerd op het gewestelijke platform data.brussels.

Op het tabblad Visualisaties van het platform zie je in één oogopslag de kerncijfers van het afgelopen jaar. Welke bedragen worden gestort in het kader van subsidies? Welke vzw’s en bedrijven hebben de meeste subsidies ontvangen? Enz.

De onbewerkte data worden ook beschikbaar gemaakt en kunnen worden bekeken, gefilterd en gekruist. De zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd aan de hand van het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de rechtsvorm of de postcode.

De website bevat met name bedrijven die COVID-premies kregen in 2020, subsidies voor de ondersteuning van bedrijven in het kader van het innovatiebeleid, uitgaven voor de renovatie van weginfrastructuur, ondersteuning van vzw’s die actief zijn in de strijd tegen dakloosheid,...

Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten inzake de transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Door de gegevens van financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, is democratische controle mogelijk. En dat is essentieel”, besluit de Brusselse minister.

Enkele cijfers voor 2020

 • 41.498 publieke of private organisaties ontvingen een subsidie of hebben een overheidsopdracht gegund gekregen;
 • 668.865.208 euro werd besteed aan overheidsopdrachten;
 • 332.461.848 euro werd uitgereikt aan particuliere bedrijven in de vorm van subsidies;
 • 162.096.450 euro aan subsidies werd betaald aan vzw's.

Openbudgets.brussels: Brussels Gewest is volledig transparant over overheidsopdrachten en subsidies

Persbericht

Het Brussels Gewest lanceert een website om de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen kenbaar te maken. Deze website, openbudgets.brussels, bevat meer dan 245.000 datalijnen en biedt verschillende voordelen. Ten eerste zorgt de site eindelijk voor transparantie van de financiële stromen van de Brusselse overheidsdiensten. Een woordje uitleg.

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel."Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.”

Een tool met verschillende voordelen

Openbudgets verandert de traditionele logica van de besturen die alleen publiceerden wat strikt noodzakelijk was in antwoord op de verzoeken van burgers, door zoveel mogelijk gegevens te publiceren, door te anticiperen op verzoeken van burgers en door de privacywetgeving te respecteren.

In tegenstelling tot het kadaster van subsidies van de Federatie Wallonië-Brussel (dat enkel de gegevens van het centrale bestuur bevat), behelst Openbudgets gegevens van 16 afzonderlijke besturen. In de Brusselse context is dit een organisatorisch en technisch hoogstandje.

Door de overheidsopdrachten te integreren, gaat het Brussels Gewest verder dan de belofte van een kadaster van subsidies en biedt het een van de meest uitgebreide tools in België.

Ten slotte is Openbudgets een evoluerende tool. Hoewel de site een eerste stap is in de financiële transparantie in het Brussels Gewest, kan hij verder worden ontwikkeld, met name door de gegevens van de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) te integreren.

Wat kunnen we vinden op Openbudgets?

Openbudgets brengt alle budgettaire gegevens samen die door de gewestelijke overheidsdiensten in boekhoudsystemen worden gecodeerd en gepubliceerd op het gewestelijke platform data.brussels.

Op het tabblad Visualisaties van het platform zie je in één oogopslag de kerncijfers van het afgelopen jaar. Welke bedragen worden gestort in het kader van subsidies? Welke vzw’s en bedrijven hebben de meeste subsidies ontvangen? Enz.

De onbewerkte data worden ook beschikbaar gemaakt en kunnen worden bekeken, gefilterd en gekruist. De zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd aan de hand van het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de rechtsvorm of de postcode.

De website bevat met name bedrijven die COVID-premies kregen in 2020, subsidies voor de ondersteuning van bedrijven in het kader van het innovatiebeleid, uitgaven voor de renovatie van weginfrastructuur, ondersteuning van vzw’s die actief zijn in de strijd tegen dakloosheid,...

“Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten inzake de transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Het is een belangrijke stap in de transparantie bij het gebruik van overheidsgelden. Door de gegevens van financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, is democratische controle mogelijk. En dat is essentieel”, besluit de Brusselse minister.

Enkele cijfers voor 2020:

 • 41.498 publieke of private organisaties ontvingen een subsidie of hebben een overheidsopdracht gegund gekregen;
 • 668.865.208 euro werd besteed aan overheidsopdrachten;
 • 332.461.848 euro werd uitgereikt aan particuliere bedrijven in de vorm van subsidies;
 • 162.096.450 euro aan subsidies werd betaald aan vzw's.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45