Aantal werkzoekenden stijgt met 0,9% in Brussels Gewest

Actualiteit
Meer werkzoekenden in Brussel

In 2020 telde het Brussels Gewest gemiddeld 88.803 werkzoekenden, een stijging van 0,9% ten opzichte van 2019. Hoewel deze stijging op jaarbasis relatief klein is, gezien de huidige crisis, valt het te vrezen dat deze trend de komende maanden wordt bevestigd.

Onderstaande analyse van Actiris lijkt helaas te bevestigen dat het effect van de economische crisis op de arbeidsmarkt met vertraging optreedt. Deze bevinding op jaarbasis is des te opvallender omdat ze volgt op vijf opeenvolgende jaren van dalende werkloosheid. De tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen die op initiatief van minister Bernard Clerfayt werden genomen, zullen dit jaar volledig worden geïmplementeerd om deze onvermijdelijke trend zoveel mogelijk in te dammen.

Eind december telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.586 werkzoekenden. Dat zijn 3.564 mensen meer dan in december 2019, een stijging van 4,1%. De werkloosheid blijft dus stijgen, ondanks maatregelen als tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrechten of het moratorium op faillissementen.

In november is de werkloosheid met 2,7% gestegen ten opzichte van 2019. De stijging is ook aanzienlijk onder jongeren, het Brussels Gewest telt 9.976 jonge werkzoekenden, 14,4% meer dan in december 2019. Met deze cijfers sluit Actiris het jaar af en maakt het de balans van 2020 op.

Impact van gezondheidscrisis op werkaanbiedingen

In 2020 ontving Actiris 31.968 werkaanbiedingen van Brusselse werkgevers; dat is een daling van 8,8% in vergelijking met 2019. Geen verrassing, aangezien de gezondheidscrisis meteen een impact had op het aantal ontvangen werkaanbiedingen, met een daling van 7,6% in maart (in vergelijking met maart 2019).

Werkloosheid: “beperkte” stijging vanaf augustus

De stijging van de algemene werkloosheid in het Brussels Gewest ‘beperkt’ gebleven dankzij de verschillende beschermingsmaatregelen van de overheid. Het systeem van tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen hebben vele ontslagen en dus nieuwe werkzoekenden vermeden.

Actiris vreest echter dat de cijfers niet helemaal overeenkomen met de realiteit. Telkens de coronamaatregelen verstrengd werden (denk aan de eerste lockdown in de lente) en ook de fysieke dienstverlening van Actiris werd stopgezet of gelimiteerd, schreven minder werkzoekenden zich in bij Actiris (in vergelijking met dezelfde periode in 2019). Werden de maatregelen verspoeld dan zwakte die trend af (onder meer in juni, augustus en september).

Jongeren, eerste en zwaarste slachtoffers van de crisis

De Brusselse jeugdwerkloosheid steeg met 7,5%, met gemiddeld 9.117 werkzoekenden jonger dan 25 in 2020. Zagen we een uitgesteld effect van de gezondheidscrisis in de algemene werkloosheidscijfers, dan was het omgekeerde waar in de jeugdwerkloosheidscijfers. Van bij de start van de crisis steeg de Brusselse jeugdwerkloosheid.  De stijging zette zich voort in september, oktober en november, weliswaar minder fors. Een trend die in december niet werd bevestigd, met een sterke stijging van 14,4%.

Het is duidelijk dat in het Brussels Gewest jongeren de eerste en de zwaarste slachtoffers zijn van de crisis. De voornaamste oorzaken? In tijden van economische groei stappen jongeren het snelst van alle leeftijdscategorieën uit de werkloosheid. Maar in deze crisisperiode zijn er minder aanwervingen, minder stages en minder opleidingen waardoor ook jongeren minder snel uit de werkloosheid kunnen stappen.