Brussels Gewest ondersteunt zijn OCMW’s met bijkomend budget van 30 miljoen euro

Actualiteit
La Région Bruxellois soutien ses CPAS

Een van de voorspelbare gevolgen van de coronaviruscrisis is de stijging van het aantal Brusselse gezinnen dat een aanvraag voor financiële steun indient bij de OCMW’s.

Om de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die deze aanvragen moeten verwerken en de nodig geachte hulp moeten toekennen, te ondersteunen, heeft de Brusselse Regering een enveloppe van 30 miljoen euro vrijgemaakt die verdeeld moet worden tussen de 19 OCMW’s van het Brussels Gewest.

Deze beslissing werd genomen op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, en van Alain Maron, de Brusselse minister van Welzijn.

Voor Bernard Clerfayt is deze “30 miljoen euro ademruimte voor de OCMW’s en een verlichting voor de gemeentelijke financiën die er reeds slecht aan toe zijn door de crisis als gevolg van het coronavirus. In de allereerste plaats is het echter hulp voor behoeftige mensen. Velen van hen hadden het al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. In Brussel kent een aanzienlijk deel van de bevolking een onzeker bestaan. Anticiperen betekent vooraf de risico’s zien die zich zullen aandienen. In dit geval betekent anticiperen klaarstaan om in actie te schieten teneinde de meest kwetsbare personen te helpen en te beschermen”.