Record voor IRISbox in 2020: 327.000 aanvragen

Actualiteit
Record voor IRISbox in 2020: 327.000 aanvragen

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en lokale dienstverlening aanbiedt. In 2020 is het aantal gebruikers en aanvragen, wegens de coronacrisis, letterlijk geëxplodeerd.

“De pandemie werkt als een trendversneller. De sterkste trend van allemaal is de digitalisering. Door het beschikbare aanbod op IRISbox te vergroten, zijn de Brusselaars tot het inzicht gekomen dat het vaak eenvoudiger en sneller is om administratieve handelingen online te verrichten dan zich naar de besturen te begeven. Resultaat: 78.000 nieuwe gebruikers hebben zich ingeschreven in IRISbox en in totaal werden 327.000 aanvragen ingediend”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

De meeste gebruikers van IRISbox zijn … vrouwen

Opdeling van de gebruikers per leeftijdsgroep54% van de gebruikers van IRISbox zijn vrouwen, tegenover 46% mannen. De gebruikers komen uit alle leeftijdsgroepen, met een lichte piek voor de 25- tot 34-jarigen, die 25% van het totaal vertegenwoordigen. In 60% van de gevallen loggen de gebruikers in met een computer; in 40% van de gevallen met een smartphone.

Gebruikers doen vooral gemeentelijke aanvragen

Hoewel het aantal aanvragen aanzienlijk gestegen is, zijn het vooral de aanvragen gericht aan de gemeentelijke administraties die bijna verdrievoudigd zijn. In 2019 werden 103.957 aanvragen ingediend bij de plaatselijke diensten, tegenover 296.541 in 2020.

Een platform vol nieuwigheden

Sinds mei 2020 kan je online rechtstreeks een afspraak vastleggen met de gemeenten Sint-Gillis, Ganshoren en Vorst. Vervolgens kwamen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Jette en Molenbeek erbij. Maandelijks worden op deze manier bijna 8.000 afspraken gemaakt.

Tegelijk is het aantal op IRISbox beschikbare formulieren gestegen. In 2020 kwamen er 55 nieuwe administratieve handelingen bij, zoals de aanvraag voor een studentenjob, projectoproepen, de zorg voor zieke kinderen, een doorgangsbewijs voor de autoloze zondag, etc.

Ook is het mogelijk om dankzij een chatvenster rechtstreeks in contact te treden met medewerkers van de gemeenten.

Bij bepaalde gemeenten kan je intussen via IRISbox online een adreswijziging doorgeven. Deze nieuwe functies verklaren ook het groeiende succes van het platform bij de gebruikers.

“IRISbox kadert perfect in mijn doelstelling om het Brussels Gewest te laten evolueren naar een smart city. De digitale technologieën zorgen voor een modernere, eenvoudigere, efficiëntere en toegankelijkere administratie. Gedaan met de lange wachtrijen aan het loket, gedaan met de onnodige verplaatsingen. De burgers en de bedrijven voeren steeds meer administratieve handelingen online uit, en dat op een volledig beveiligde manier”, besluit de Brusselse minister.