Knelpuntberoepen: opleiding vergroot de kans op een job

Knelpuntberoepen - opleiding vergroot de kans op een job

In het Brussels Gewest telt men 100 beroepen waarvoor werkgevers moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden.

Boekhoudkundig bediende, analist-programmeur, barman, kapper en magazijnbediende behoren tot de lijst met 100 knelpuntberoepen die Actiris heeft opgesteld en die Bruxelles Formation absoluut nodig heeft om haar opleidingen te ontwikkelen en aan te passen.

Voor 82 beroepen ondervinden Brusselse werkgevers wervingsproblemen met betrekking tot de kwalificatie. Deze tendens treft bijna alle knelpuntberoepen met uitzondering van de ingenieurs, het onderwijzend personeel en bepaalde beroepen in de gezondheidszorg.

De kwantitatieve oorzaak betreft 52 functies, waaronder ingenieurs, beroepen in de IT-sector en in de gezondheidszorg. Ten slotte hebben de wervingsproblemen die verband houden met arbeidsomstandigheden betrekking op 28 beroepen. Vooral het beroep van verkoper, slager en zelfs van kapper zijn hierdoor getroffen.

In 2018 deden 15 nieuwe knelpuntberoepen hun intrede in de lijst : de beroepen van architect, boekhoudkundig bediende, preventieadviseur en zelfs syndicus. Omgekeerd hebben 28 beroepen de lijst met knelpuntberoepen verlaten : het beroep van bewaker, commerciële secretaris, telefonist-receptionist en logistiek manager.

 “(…) Het is nodig om werkzoekenden te oriënteren naar deze beroepen, werkgevers te sensibiliseren, maar ook om te werken aan de arbeidsomstandigheden van bepaalde beroepen.  Op termijn moeten beroepsopleidingen alle knelpuntberoepen dekken”, concludeert Bernard Clerfayt.

In 2018 hebben 2.430 werkzoekenden een opleiding gevolgd met betrekking tot een knelpuntberoep. Voor deze opgeleide mensen bedraagt het uitstroompercentage naar werk  63,1%. Dit wil zeggen dat een opleiding volgen in sectoren met een tekort aan arbeidskrachten, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot.