Overeenkomst over rekrutering en opleiding voor beroepen bij Defensie

Actualiteit
Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede overeenkomst in verband met de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie ondertekend.

Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede overeenkomst in verband met de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie ondertekend.

Dit politieke initiatief komt tegemoet aan de federale en gewestelijke doelstellingen die de ministers nastreven: het consolideren van de diensten van Defensie en het verhogen van de werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest.

“Defensie is op zoek naar honderden medewerkers. In Brussel beschikt Actiris over de grootste voorraad aan talenten. Dit nieuwe akkoord zal er dus voor zorgen dat de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars stijgt, met name dankzij de overdracht van alle jobaanbiedingen aan Actiris. Dat is de beste manier van werken om tegelijk tegemoet te komen aan het invullen van de vacatures en meer Brusselaars de kans te geven aan het werk te gaan”, stelt Bernard Clerfayt.

Van informatie tot opleiding

Het nieuwe partnerschap tussen Defensie, Actiris en Bruxelles Formation zal de rekrutering van personeel voor het departement van Defensie bevorderen. Daartoe wordt een specifieke aanwervingsprocedure ingevoerd: van het verstrekken van informatie aan de werkzoekenden, hun oriëntering naar de beroepen die Defensie ter beschikking heeft, de organisatie van evenementen die mensen samenbrengen, tot de inschakeling van werkzoekenden, alsook de opleiding van de kandidaten en van de werknemers.

Openstelling van nieuwe posten voor militairen en burgers in 2022

In 2022 worden bijna 200 aanwervingsplaatsen voor militairen en tal van functies voor burgerambtenaren opengesteld bij Defensie die kwartieren in het Brussels Gewest betreffen.

Hoe wordt dit partnerschap georganiseerd?

Aldus wordt met name voorzien dat Defensie al deze werkaanbiedingen op het Brusselse grondgebied doorgeeft aan Actiris. De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst zal vervolgens zorgen voor een brede verspreiding van deze vacatures bij zijn doelgroep. Ook verbindt Actiris zich ertoe om “gelabelde” werkzoekenden voor te stellen voor elke vacante functie. De preselectie van de kandidaten wordt verzekerd door de personeelsleden van Actiris die gespecialiseerd zijn in de sector.

Deze samenwerking tussen het federale departement van Defensie en Brussel maakt het eveneens mogelijk om de opleidingskansen van de werkzoekenden en van het personeel van Defensie uit te breiden. Bruxelles Formation verbindt zich er aldus toe zijn opleidingsaanbod aan te passen of te ontwikkelen in functie van de noden die Defensie formuleert.

Bernard Clerfayt wordt geïnterviewd bij de ondertekening van de overeenkomst over de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie
Bernard Clerfayt wordt geïnterviewd bij de ondertekening van de overeenkomst over de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie