Partnerschap Proximus-MolenGeek: opleiding en tewerkstelling gaan hand in hand in het Brussels Gewest

Partnerschap Proximus-MolenGeek: opleiding en tewerkstelling gaan hand in hand

Vandaag hebben MolenGeek en Proximus een nieuw partnerschap aangekondigd om nieuwe kansen op tewerkstelling te creëren in de digitale sector. MolenGeek is een opleidingscentrum voor digitale vaardigheden en een incubator voor start-ups.

De Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, wil dit soort partnerschappen in het Brussels Gewest aanmoedigen. De ondernemingen moeten de bevoorrechte partners zijn van de opleidings- en tewerkstellingsactoren. En, zoals we allemaal weten, zal de digitale sector voor veel bijkomende jobs zorgen met het ontstaan van nieuwe competenties. De werkzoekenden moeten worden voorbereid om deze nieuwe betrekkingen in te vullen.

Dit soort partnerschap gaat de goede richting uit om ondernemingen en opleidingen dichter bij elkaar te brengen. Door opleidingen op maat aan te bieden en tegemoet te komen aan de noden van de ondernemingen in het kader van de digitalisering van onze economie, leiden wij Brusselse werkzoekenden op voor de beroepen van de toekomst, duurzame kwaliteitsberoepen.

“Het is een teken van erkenning door de privésector van de troeven van het Brussels Gewest. Om deze positieve tendens aan te houden en start-ups aan te trekken of te doen ontstaan in ons Gewest, moeten we tegemoetkomen aan hun behoefte aan geschoolde arbeidskrachten”, aldus Bernard Clerfayt.