Meer dan 500 opleidingen voorgesteld op de SIEP-beurs

SIEP-beurs 2019

In welke sector wil je werken? Welke vakken vind je interessant ? Wat doe je graag? Eerder iets met je handen?

Je beroepskeuze maken zorgt voor een hoop denkwerk en gepieker. Om te zorgen voor begeleiding bij deze eerste beslissing van een toekomstig beroepsleven, wordt elk jaar de SIEP-beurs georganiseerd. Dit jaar verwelkomden 95 stands toekomstige studenten en meer dan 500 opleidingen werden er voorgesteld.

Het is duidelijk dat geluisterd moet worden naar  de economische wereld om opleidingen op maat te kunnen ontwikkelen. Net daarom benadrukt de Minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt dat "werkzoekenden opgeleid moeten worden in de nieuwste technologieën", "door nieuwe opleidingen te voorzien ".

Tijdens zijn toespraak benadrukte de minister ook hoe belangrijk het is dat  genderstereotypen weerlegd worden, net als vooroordelen die sommige ambachtelijke beroepen devalueren.

“Ik maak van deze SIEP-beurs vandaag gebruik om de vele actoren die onze jongeren bij hun loopbaankeuze  begeleiden te bedanken voor hun werk en beschikbaarheid. De personeelsleden van de PMS-centra, de adviseurs in beroepsopleiding of tewerkstelling alsook alle leraren." Met deze woorden heeft de minister nogmaals de nadruk willen leggen op de onontbeerlijke begeleiding voor de oriëntering van jongeren. Een oriëntering die nodig kan zijn in verschillende fasen van het beroepsleven, "want professionele mobiliteit is ondertussen realiteit geworden.”